Каталог вибіркових дисциплін (ФМБ)

Каталог вибіркових дисциплін (ФМБ)

Спеціальність 023

Студенту ІІ курсу, який навчається в ВФКМД імені Василя Шкрібляка, згідно з навчальним планом необхідно обрати:

  • вибірковий блок програми Minor з метою набуття додаткової кваліфікації, що фіксується в індивідуальному навчальному плані студента. Програма Minor – це комплекс взаємопов’язаних навчальних дисциплін, що вивчаються послідовно і доповнюють основну кваліфікацію

Вузька поглиблена спеціалізація (програми MINOR)

Теорія ткацьких переплетень* / текстильний дизайн

Удосконалення професійної майстерності

Техніка графіки на текстильних поверхнях

Спеціальність 022 ОПП ДС