Атестація

Атестація педагогічних працівників коледжу
в 2023-24 навчальному році

З метою стимулювання безперервного підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників в коледжі проводиться атестація педагогічних працівників

  Переважна більшість запитань, які виникають у процесі атестації, урегульовано чинним Положенням про атестацію педагогічних працівниківзатвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 р. № 805.

  Однак питання проведення атестації педагогічних працівників коледжу регулюють ще й інші нормативно-правові акти:

Кодекс законів про працю України (ст. 40,41,96).
Закони України:
• “Про освіту” (ст. 54-58);
• “Про фахову передвищу освіту”

Постанови Кабінету Міністрів України:

Накази        МОН        України:

 

Вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічних працівників

Спеціаліст: присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

 Cпеціаліст другої категорії: присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки.

Cпеціаліст першої категорії: присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років

Cпеціаліст вищої категорії: присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (освітньо кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років.

Примітка. Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий/освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік

Педагогічне звання «викладач-методист»:

10.10.2023 року відбулося І засідання атестаційної комісії

1.Організація роботи з атестації педагогічних працівників з урахуванням змін відповідно до нового Положення про атестацію.

2.Затвердження плану та графіку роботи атестаційної комісії І рівня на 2023-2024н.р.

3.Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової (позачергової) атестації.

4. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

 

20.12.2023 року відбулося ІІ засідання атестаційної комісії

  1. Про хід атестації педагогічних працівників у 2023-2024 н.р.
  2. Про вивчення системи роботи викладачів, які атестуються.
  3. Про затвердження списку педагогічних працівників, які претендують на позачергову атестацію у 2023/24 н. році.

Досвід роботи викладача, який атестується

У відповідності до ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка здійснюється внутрішній моніторинг якості надання освітніх послуг здобувачам освіти та вивчення системи роботи викладачів які атестуються у 2023-24 н. році

Підсумки атестації у 2023-24 н.р.

Атестація педагогічних працівників Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка  у 2024 році-вивчення компетентнісного розвитку педагога

Стимулом та мотиватором до професійного росту педагога є атестація, яка  обов’язкова згідно із Законом України «Про освіту».

У 2024 році атестовано 15 викладачів коледжу. Голова атестаційної комісії Роман Гаврилюк скерував роботу комісії відповідно до чинних нормативно-правових актів, принципів академічної доброчесності, норм етики, моралі, демократизму та гуманності. Головне – це стимул і мотивація до професійного росту. Динаміка показників професійної діяльності вивчалася за вимогами ефективного планування власної діяльності, підвищення професійного рівня, налагодження співпраці з учасниками освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності, обмін досвідом.

Завідувачка  НМК коледжу                                 Олена КРУГЛЮК

 

Атестація 2022-2023 навчальний рік

   Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації їх професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету викладацької праці та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
   Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників в 2022-2023 н.р. є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, що зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327. Та змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013р № 1135, що зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949 та  Положення про атестацію педагогічних працівників Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка.

Алгоритм проведення атестації

Атестаційна комісія 2022-2023 н.р.

Атестаційна комісія створюється у коледжі наказом директора.
Атестаційна комісія має право:
1) атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
2) присвоювати кваліфікаційні категорії “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії” (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
3) порушувати клопотання перед атестаційною комісією IIІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”) та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)

Атестація викладачів Вижницького фахового коледжу
мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка у 2022/23 н. році

     30 березня 2023 року відбулося засідання атестаційної комісії коледжу. Атестувалися педагоги з великим практичним досвідом, «викладачі-методисти».
Члени атестаційної комісії ретельно проаналізували атестаційні портфоліо викладачів. Голова атестаційної комісії, директор коледжу Роман Гаврилюк акцентував увагу на розумінні педагогами державних підходів та соціальних очікувань: компетентності, мобільності, самовдосконалення, цифрової грамотності, створення електронного освітнього ресурсу, стресостійкості, використання технологій дистанційного та змішаного навчання.
       Прийнято рішення по присвоєнню кваліфікаційної категорії: “спеціаліст ІІ категорії” Фединчук А.П., порушено клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації про відповідність Руснак О. Д. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння педагогічного звання «викладач-методист», про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»: Гаврилюку Р.М., Горі В.В., Жаворонкову П.В., Запорожець Г.П., Марковському О.І.. Педагогічний та студентський колективи вітають колег та викладачів з успішним проходженням атестації.
 
Завідувач НМК коледжу Олена КРУГЛЮК

Засідання атестаційної комісії

Перше засідання атестаційної комісії

     

Відбулося І засідання атестаційної комісії, на якому розглядалися питання атестації педагогічних працівників Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка у 2022-2023 навчальному році.

         Розпочалося засідання зі вступного слова голови атестаційної комісії,  директора коледжу Гаврилюка Р.М., який наголосив на загальні вимоги до атестації педагогів, як системи заходів спрямованих на стимулювання підвищення їх професійної компетентності. Разом з тим, Роман Миколайович підкреслив про необхідність дотримання вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

         Обговорено питання порядку денного:

1.Затверджено план роботи атестаційної комісії на 2022-2023н.р..

2.Здійснено розподіл обов´язків між членами атестаційної комісії щодо вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

3.Розглянуто подання про присвоєння педагогічного   звання.

4.Затверджено списки педагогічних працівників, які підлягають атестації в 2022-23 н. році.

5.Обговорено індивідуальні плани викладачів.

 

Методичний діалог
«Навчальне заняття з рисунка та живопису: технології, методики»

Олеся РУСНАК

викладач рисунка, живопису, спеціаліст вищої категорії

“Навчаючи інших, вчитись самій. В житті все робити з любов’ю. За кожний мій вчинок, щоб діти могли згадати мене добрим словом.”

             Викладачі Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка працюють над вдосконаленням важливої складової професійної компетентності – методичної компетентності.

           Удосконалення методики викладання навчальних дисциплін супроводжується проведенням відкритих навчальних занять, які є складовою методичної компетентності викладача коледжу, компонентом атестації педагогічних працівників.

           Методичний діалог, за участю викладачів циклової комісії рисунка, живопису та скульптури, вівся з приводу вивчення досвіду викладача рисунка та живопису Олесі Руснак. Кваліфікований викладач, яка з метою демонстрації й розповсюдження активних форм, методів, засобів навчання, впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, презентувала відеоматеріали заняття з рисунка та живопису: «Рисунок античної гіпсової голови», «Натюрморт з гіпсовою головою». Дистанційне навчання постало методичним викликом перед викладачами мистецьких дисциплін. Це, як вважає викладач,  вимагає створення нових методик, які б дозволяли формувати у студентів комплекс теоретичних знань, практичних умінь та навичок необхідних для художньої роботи в сучасних закладах соціокультурної сфери, забезпечили можливості працевлаштування.

 

Завідувач НМК                                           Олена КРУГЛЮК

Педагогічне кредо викладача: від Знань - до істинної Творчості.

        Навчальний процес на спеціалізації «Живопис та графіка» Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка дає можливість молодим художникам вивчати сучасні техніки живопису.

   В цьому семестрі студенти ІІІ курсу із захопленням ознайомились з новою для себе технікою живопису, та створили серію робіт в стилі Resin Art.

      Цей живопис виник на початку XXI століття й дуже швидко став популярним. Колористика, непередбачуваність, можливості постійного експерименту і завжди дивовижний результат – ось що є основою цього творчого стилю.

                                                                                                Галина Запорожець – викладач живопису.

Атестація викладача - підвищення рівня навчально-виховного процесу коледжу

 

Педагог виховує нову людину, людину

майбутнього, тому необхідно, щоб він

сам уособлював у собі найвищі риси нової

людини, сам являв людину з майбутнього.

Ш.О. Амонашвілі

     

    Головна рушійна сила інноваційної діяльності – викладач, тому що суб’єктивний чинник є вирішальним і під час упровадження, й під час поширення нововведень.

Викладач-методист коледжу Галина Запорожець підтверджує, що мистецька педагогіка є універсальною естетико-виховною та особистісно-розвивальною складовою освіти. На заняттях з живопису викладач орієнтує на весь комплекс життєвих компетентностей: вміння вести діалог та налаштовує студентів до нього, усвідомлення виняткової здатності студента до самопізнання і самотворення через пізнання мистецтва, сприяє  художньому пізнанню, розвиває творчі здібності, розкриває особистісний потенціал та наштовхує на роздуми. Викладач виступає не тільки транслятором інформації, а партнером з опанування різних видів мистецтв.

Заняття викладача завжди продумані, актуальні, насичені новизною.

 

Завідувач НМК                                                             Олена КРУГЛЮК

ТВОРЧІ ЗАДУМИ ПАВЛА ЖАВОРОНКОВА

Сьогодні вже аксіоматичними є твердження,

що творчі можливості закладені в кожній людині природою.

На певному етапі ці можливості мають бути керованими,

і саме вчитель може значною міроюсприяти розвитку особистості  

та визначити напрямок цього процесу

Валерій ЖАВАРОНКОВ,

Заслужений працівник культури України


      Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка є осередком професійної підготовки спеціалістів у галузі культури і мистецтва. Він виховав цілу плеяду відомих митців.

      Сьогодні мова піде про талановитого художника, «викладача-методиста», випускника коледжу Павла Валерійовича Жаворонкова. 

    Павло Валерійович викладає дисципліни  «Рисунок», «Композицію», «Графіку». Працює в техніці  акварельного живопису, рисунка, ліногравюри, деревориту. Його надійною опорою і підтримкою завжди був батько, викладач коледжу, Заслужений працівник культури України Валерій Павлович Жаворонков. Перша персональна виставка робіт митця «Дорогою батька» була приурочена його пам’яті. Переданий у спадок від батька талант щедро реалізувався у роботах сина, ім’я якого дедалі частіше звучить на мистецьких заходах, обласних та регіональних виставках. Павло Жаворонков має персональні виставки, бере активну участь у проведені художніх виставок студентів та викладачів циклової комісії, учасник пленерів, мистецьких конкурсів.

   В науковому доробку викладача навчальний посібник «Рисунок. Методи зображення на площині», рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів ЗВО.

    Дистанційне навчання постало методичним викликом перед викладачами мистецьких дисциплін: індивідуальний контакт викладача з студентом потребує конкретної особистої демонстрації вміння бачити художню форму.

   Це вимагає створення нових методик, які б дозволяли  сформувати у студентів комплекс теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для художньої роботи в сучасних закладах соціокультурної сфери, які забезпечать студентам коледжу можливість вільного доступу до працевлаштування, подальшого навчання та створення власних об’єктів образотворчого мистецтва. З цією метою викладачем створено серію навчальних фільмів з академічного рисунка та розміщено на його ютуб-каналі «pavel zhavoronkov».

    Закладом освіти вивчаються запити на ринку праці та створюються нові спеціалізації. Однією з них є «Живопис та графіка». Павлом Валерійовичем напрацьовані навчальні програми спеціалізації, створюються навчальні комплекси методичного забезпечення викладання предметів нової спеціалізації. Відкритий майстер-клас викладача, який атестується, «Ліногравюра від «А» до «Я» став елементом демонстрації досвіду в техніці ліногравюри для викладачів коледжу, студентів.

    Тендітне ставлення до яскравої творчої особистості, яка не народжується щодня і через те є унікальним явищем, – головна мета вищої мистецької освіти в навчальному закладі.

 

Завідувач НМК коледжу                                                             Олена КРУГЛЮК

 

Педагог і особистість 

       Василь Володимирович – сучасний викладач, патріот своєї Держави,творчий, незалежний, конкурентоспроможний, різнобічний, культурний, морально і духовно розвинений, тактовний, інтелектуал із почуттям гумору.
         Як педагог усвідомлює свою місію – допомогти новому поколінню підготуватися до самостійного життя. Тому сам в достатній мірі володіє знаннями про цей новий світ, приймає все нове і здатний змінюватися, розуміти своїх учнів і бути цікавим їм.

Його заняття — це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є:

  • підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей;
  • навчання не словом, а справою;
  • проведення його не для студентів, а разом з ними;
  • спрямування діяльності не на аудиторію в цілому, а на особистість кожного студента;
  • забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на занятті.

Завідувач НМК                                            Олена Круглюк

Підсумки атестації у 2021-2022 н.р.

Атестація викладачів коледжу-система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності

   28 березня 2022 року відбулося засідання атестаційної комісії Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка.

   У черговій атестації взяли участь 10 викладачів коледжу. Педагогічні працівники протягом атестаційного періоду демонстрували свою педагогічну майстерність колегам на відкритих заняттях; брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях циклових комісій та педагогічних, методичних радах; підвищували фаховий рівень шляхом підвищення кваліфікації в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти та  Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; майстер-класах, онлайн-курсах і тренінгах; публікували у фахових виданнях результати своїх наукових досліджень; брали участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та науково-методичних заходах, а також готували до участі студентів в олімпіадах та конкурсах; працювали над розробкою та удосконаленням навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладають.

    Директор коледжу, голова атестаційної комісії Роман Гаврилюк відзначив, що викладачі, які атестувалися, мають належну фахову підготовку, ефективно використовують в роботі інформаційно-комп’ютерні технології, активно впроваджують у освітній процес інноваційні форми та методи навчання, шукають індивідуальний підхід до студентів з різним рівнем базової освіти. Матеріали викладачів коледжу отримали схвальні відгуки, щодо їх успіхів у педагогічній діяльності та високий рівень підготовки до атестації.

Завідувач НМК                           Олена Круглюк

Засідання атестаційної комісії у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка

25 березня 2021 року у коледжі відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії

«Професійна майстерність викладачів коледжу та втілення їх педагогічного досвіду в навчально-виховний процес».

Мета: Обговорення  актуальних проблем навчально-виховного процесу дирекцією коледжу, викладачами, які атестуються, викладачами-методистами. Підвищення професійної   компетентності педагогів, удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх методичних напрацювань  до освітнього процесу, вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.

Атестація у 2020/2021 навчальному році проходила відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами).

На засіданні розглядалися  портфоліо педагогічних досягнень викладачів, які в міжатестаційний період демонстрували свою педагогічну майстерність колегам на відкритих заняттях, позанавчальних заходах, брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях циклових комісій, працювали над розробкою та удосконаленням навчально–методичних комплексів дисциплін, що викладають, підвищували свій фаховий рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, публікували у фахових виданнях результати власних досліджень, організовували мистецькі виставки.

Голова атестаційної комісії Роман Миколайович Гаврилюк наголосив на тому, що метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників коледжу, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності та якості освітнього процесу в ЗВО.

За результатами діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія ухвалила рішення про відповідність займаним посадам 15 педагогічних працівників та відповідно до повноважень присвоїла кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»  2 викладачам.

Крім цього атестаційна комісія порушила клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 1 педагогічному  працівнику; педагогічних звань «викладач-методист» – 2 педагогам; про відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність  раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» -7 педагогам; про відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагогам.

Успішно проведена організаційна та методична робота атестаційної комісії коледжу забезпечила належний рівень атестації викладачів відповідно до Типового положення. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості.

Голова атестаційної комісії привітав викладачів з успішною атестацією, подякував за плідну й результативну роботу.

Завідувач НМК коледжу                                              О.І. Круглюк

Про підвищення кваліфікації викладачів

Відповіді на найактуальніші запитання  від  Міністерства освіти і науки України

Принцип накопичувальної системи;

Зміни до порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

Різні види підвищення кваліфікації  (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, вебінарах, майстер-класах тощо) та  різні форми (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо)

Детальніше – за посиланнями нижче

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки України
06.10.2010 №930

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2010 р. за №1255/18550

Положення

“Атестація педагогів - складова системи удосконалення неперервної освіти педагогічних кадрів”

Завідувач навчально-методичного кабінету Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка
Олена круглюк

Наказ №315 від 19.09.2019

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу на 2019-2020 н.р.

 

Графік проведення атестації у 2019 -2020 навчальному році

Список педагогічних працівників коледжу,

що атестуються у 2019-2020 н.р.

 

Здолає шлях тільки той, хто йде!

Для викладачів  коледжу атестація –  це чергове стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, росту майстерності, розвитку творчої ініціативи. Вдалим підсумком роботи є презентації творчих педагогічних надбань 

Відтворити відео

Курси підвищення кваліфікації

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти у 2020 році планує проведення короткострокових курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, майстер-класів, практичних семінарів. Термін навчання залежить від обраного курсу та становить від 8 до 30 годин.  За результатами участі видається сертифікат.

Графік їх проведення ви можете скачати за посиланням на нашому сайті. Свої пропозиції щодо участі подайте в навчально-методичний кабінет до 27 листопада.

Школа професійної адаптації в коледжі

Головною складовою частиною процесу підготовки фахівців є заняття. Воно повинно бути ефективним для педагога, цікавим для студентів, максимально враховувати специфіку кожної навчальної дисципліни.

Відкрите заняття викладача який атестується – це форма педагогічного контролю з метою виявлення рівня професійної компетентності і педагогічної майстерності та подальшого вдосконалення викладацької діяльності і підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

А ще, відкрите заняття в коледжі викладачів які атестуються, є школою педагогічної майстерності для початкуючих викладачів. Скільки існує процес навчання, стільки педагоги шукають нові методи викладання, пожвавлення аудиторії, її активізації, спонукання до праці на заняттях, до мислення, вміння висловлюватись, відстоювати свою точку зору.

Викладач живопису та рисунка Шийчук Інна Олегівна розробила заняття, структура якого може послугувати початкуючим викладачам коледжу.

 

Міжнародна науково-практична конференція

До уваги викладачів! Представників наукової спільноти запрошують взяти участь у роботі заочної Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства».

Метою її проведення є розгляд проблем та перспектив розвитку науки в сучасних умовах, налагодження співпраці та обміну досвідом між науковцями, студентами та практичними фахівцями різних країн.

Всі учасники отримають електронний збірник матеріалів та сертифікат конференції, який буде розміщено на сайті Міжнародної академії інноваційних технологій (МАІТ).

Інформаційний лист шукайте за посиланням

Досвід минулих років...

Звичайно, зупинятися на досягнутому – не входить у наші плани. Вже завтра у кожного з’являться нові ідеї та творчі задуми, хоч чергова атестація аж через п’ять років…

Завітайте