Корисні поради для митців: художнє ковальство

ХУДОЖНЄ КОВАЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ

         Якщо розглядати художнє ковальство в контексті сьогодення і замислитися над питанням, якими елементарними знаннями та навичками повинен володіти студент, який планує після закінчення навчального закладу успішно продовжити свою професійну діяльність у сфері художньої обробки металу, то потрібно виділити декілька ключових аспектів, до яких відносяться: володіння на достатньому рівні академічним малюнком, композицією, скульптурою та кресленням, володіння базовими навичками розмітки, нарізання, гнуття, зварювання, ковки та слюсарки металу, а також налагодження та організація виробничого процесу. Ці аспекти є важливими та взаємопов’язані між собою на кожному з етапів проєктування та виготовлення виробу. Наприклад, досконале володіння рисунком, композицією і скульптурою, є одночасно важливими на кількох етапах роботи. В ескізуванні, проєктуванні, виконанні повномасштабного робочого малюнку, та під час виготовлення деталей і елементів виробу, де є чітка необхідність майстра, бачити та фіксувати пластику лінії та форми. 

        Важливим аспектом у виробництві виробів з металу, є вміння грамотного використання електрозварювання з подальшою слюсарною обробкою виробу. Фактор якості та охайності остаточного складання, зачищення зварювальних швів, шліфування площин та граней виробу є вирішальним в кінцевому естетичному сприйнятті роботи. Так, до прикладу, виріб із «слабким» загальним компонуванням, але з якісно проведеними збірними, слюсарними та опоряджувальними роботами, буде на порядок вище виглядати на фоні роботи з ідеальною композицією та з неякісною слюсаркою й опорядженням. Отож бачимо, що в художньому ковальстві, як і в любій іншій професійній діяльності  всі компоненти виробничого процесу є взає’модоповнюючими та складаються з великої кількості тонкостей та нюансів, опанування яких  і є тим мірилом росту професійної компетентності, але для початківця є необхідним зрозуміти і окреслити ключовий базис на який потрібно орієнтуватися в навчанні.

Олег Миколайович Жебчук
викладач композиції та професійної майстерності

Галерея студентських робіт