Сторінка методиста

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР -2023

       Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР»  проводиться щороку відповідно  до Меморандуму  про  співпрацю Національної  академії  педагогічних  наук  України  та Державної  установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

       Основна мета проведення конкурсу – вивчення та поширення інноваційних педагогічних  практик, сприяння  професійному  розвитку,  самореалізації педагогів, створення  необхідних  умов  для  розвитку творчого  потенціалу педагогічних  колективів  закладів  фахової  передвищої  освіти, удосконалення управління освітнім процесом та підвищення якості підготовки фахівців.

        Конкурс  проходив  у  два тури:  відбірковий – у  закладі  освіти  та фінальний–у Державній  установі  «Науково-методичний  центр  вищої  та фахової передвищої освіти».

        На фінальний  тур конкурсу до 12-ти  номінацій було  представлено 973 конкурсні роботи із 133 закладів  фахової  передвищої  освіти.

      Кількість представлених конкурсних робіт згідно з номінаціями така:

 • Організація  освітнього  процесу  у  закладі  фахової  передвищої  освіти  в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України– 12 конкурсних робіт.
 • Менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти у  забезпеченні  підготовки  конкурентоспроможного  фахівця – 33 конкурсні роботи.
 • Інноваційні моделі відкритої освіти. Цифровізація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти – 18 конкурсних робіт.
 • Педагогічна майстерність викладача закладу фахової передвищої освіти– 17 конкурсних робіт.
 • Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у закладі фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів – 69 конкурсних робіт.
 • Сучасні освітні технології у закладі фахової передвищої освіти – 72 конкурсні роботи.
 • Освітній вебсайт викладача – 25 конкурсних робіт.
 • Інтерактивний навчально-методичний посібник з дисципліни – 75 конкурсних робіт.
 • Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни – 40 конкурсних робіт.
 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни – 27 конкурсних робіт.
 • Інноваційні  підходи  до  організації  практичної  підготовки  здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти – 415 конкурсних робіт.
 • Досвід візуалізації навчального матеріалу – 170 конкурсних робіт.

Викладачі Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка представили конкурсні роботи та оцінені високими балам в номінаціях:

  Педагогічна діяльність викладача закладу фахової передвищої освіти

Організація фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи в закладі фахової перед вищої освіти. Євген Калинчук.

   Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти

Числівники – це камінь спотикання на ЗНО чи цікава частина мови? (на допомогу студентам у підготовці до складання ЗНО з української мови). Василь Гора.

Щиро вітаємо колег!

Долучаємось до вивчення та популяризації вашого досвіду. Запрошуємо педагогічних працівників планувати участь у Всеукраїнському конкурсі “Педагогічний ОСКАР – 2024”

 

           Завідувачка НМК                                                                      Олена Круглюк

Всеукраїнський конкурс
«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР -2022»

   Викладачі Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
Їм є що презентувати освітянській спільноті України. Вони мають авторські ініціативи та націленість на результат. Все це забезпечує якість освіти, впровадження результативних інновацій в освітній процес, сприяє професійному зростанню педагогів та розвитку компетентностей студентів.
   Сучасно! Конструктивно! Креативно!
   Пишаємось нашими колегами. Вітаємо з досягненнями у Всеукраїнському конкурсі «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2022».

Занесено до каталогу «Кращих конкурсних робіт»:

 • Одягові традиції Гуцульщини на Вижниччині. Козубовська Марія,  Сірецька Зіновія.
 • Національно-патріотичне виховання на заняттях зарубіжної літератури як один із напрямів формування громадянина держави. Гора Лариса .
 • Робочий зошит з природничих наук. Хімічний компонент. Частина І. Слобідчук Марія.
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Гулей Ольга.
 • Природничі науки (інтегрований курс). Адаптована навчальна програма інтегрованого курсу «Природничі науки». Слобідчук Марія.

Вітаємо викладачів-учасників конкурсу «Педагогічний Оскар-2022»

У нас знову професійні досягнення!  Вітаємо викладачів коледжу, які взяли участь у конкурсі «Педагогічний Оскар-2022» та набрали найвищу кількість балів. Миру всім і добра!

 • У номінації «Сучасний навчально-методичний посібник»

Слобідчук Марія Степанівна – Навчальна програма інтегрованого курсу «Природничі науки» для закладів            фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти  (інноваційна програма діяльності закладу фахової передвищої освіти на засадах соціального партнерства)

Гулей Ольга Григорівна – Українська вишивка. До спецкурсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» (сучасний  навчально-методичний посібник)

 • У номінації «Сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочі зошити, опорні конспекти, контроль знань, навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, інтерактивні засоби навчання (відеолекції, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-канали тощо), позааудиторна (гурткова), виховна робота, методичні рекомендації тощо)»

Козубовська Марія Петрівна

Сірецька Зіновія Василівна 

    Науково-експедиційні нариси «Одягові традиції Гуцульщини на Вижниччині»   (видано в рамках реалізації спільного проєкту Вижницької та Косівської районних рад «Популяризація історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами етнорегіону, шляхом збереження одягових традицій»)

 • У номінації «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу»

Гора Лариса Миколаївна  Національно-патріотичне виховання на заняттях зарубіжної літератури як один із напрямків формування громадянина держави (методична розробка)

Слобідчук Марія Степанівна – Робочий зошит з природничих наук (хімічний компонент).  Частина 1 (сучасний  навчально-методичний посібник)

Вітаємо викладачів-учасників конкурсу «Педагогічний Оскар-2021»

У нас знову професійні досягнення! Вітаємо викладачів коледжу, які взяли участь у конкурсі «Педагогічний Оскар-2021» та набрали найбільшу кількість балів.

 • У номінації «Сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочі зошити, опорні конспекти, контроль знань, навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, інтерактивні засоби навчання (відео-лекції, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-канали тощо) та контролю знань, позааудиторна (гурткова), виховна робота, методичні рекомендації тощо)

Фижделюк Віра Юріївна – «Матеріали та техніки рисунка. Вугілля. Соус. Сангіна. Сепія». Методичні рекомендації.

Запорожець Галина Миколаївна – «Зображувальні основи натюрморту». Методичні рекомендації.

 • У номінації  «Інновації в організації виховного процесу в закладі фахової передвищої освіти»

Козубовська  Марія Петрівна – вистава «Як козам роги виправляють» за твором Юрія Федьковича. Вистава молодіжного театру «Юність» Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну.

 • У номінації «Сучасний навчально-методичний посібник»

Кузик Василь Васильович – «Візуалізація історії України». Навчальний посібник на допомогу студенту (учню) при підготовці до складання ЗНО з історії України.

 

Воробйова Галина Петрівна – «Технологія і матеріалознавство» (вступ до спеціальності).  Курс лекцій для теоретичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 022 «Дизайн».

Козубовська  Марія Петрівна – «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (німецька). Спецкурс з іноземної мови (німецька) за професійним спрямуванням для студентів мистецьких навчальних закладів.

Онлайн-зустріч, яка згуртувала науковців, педагогічних працівників, вчителів мистецьких шкіл, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, студентів.

До 115-ї річниці заснування Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка

Всеукраїнська онлайн-конференція

“Декоративно-прикладне мистецтво Буковини 

як джерело національної ідентичності України”

Анкета спрямована на визначення проблем, пов’язаних із використанням технологій дистанційного навчання, вироблення варіантів вирішення наявних проблемних питань та вдосконалення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

Анкету розроблено із врахуванням принципів анонімності, конфіденційності.

Запрошую до ознайомлення з матеріалами Всеукраїнської наукової конференції

РЕКОМЕНДАЦІЇ  МОН

щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Передумови, або навіщо? Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами освіти України. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до вищої освіти, як:

 • доступність та інклюзивність;
 • гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей тощо;
 • індивідуальна траєкторія навчання здобувача;
 • впровадження дуальної освіти.

Вирішення цих питань неможливе без широкомасштабного впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти та в кожній дисципліні, зокрема ролі аудиторних занять та ефективності їхнього проведення. Зміни мають відбутися. Це не тимчасове рішення, а можливість вдосконалення, переходу на новий якісний рівень.

         Під час карантину навчання відбувається виключно дистанційно. Коледж має академічну автономію. Він самостійно визначає, як організувати освітній процес в умовах карантину та які технології використовувати для дистанційного навчання. Кожен студент має виконати індивідуальний навчальний план цього навчального року.
        Важливо, що дистанційне навчання має бути збалансованим і давати студентам можливість досягти результату навчання, а не просто “закрити тему”. Варто підібрати для цього відповідні форми, які не будуть обмежуватись виключно написанням письмових робіт.

Професійний розвиток педагогічних працівників

Викладачі зможуть пройти онлайн-курс про дистанційне навчання

Уже наступного тижня буде запущено безкоштовний онлайн-курс про організацію дистанційного навчання під час карантину для вчителів та викладачів – за це відповідає Міністерство цифрової трансформації. 

«Наступного тижня буде доступний безкоштовний курс для вчителів і викладачів про організацію дистанційного навчання з різними рішеннями на порталі «Дія. Цифрова освіта».

 Віце-прем’єр міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідне повідомлення з’явилося у Telegram-каналі Міхайла Федорова. Курс буде доступний для освітян на інтернет-порталі «Дія.Цифрова освіта».

naurok.com.ua/post/uchiteli-zmozhut-proyti-onlayn-kurs-pro-distanciyne-navchannya?fbclid=IwAR2VWi0OMepl_NBmzleSR1PvtpNu67u7F3pYuc8t_cfa_E4h8XLrQCaXmsQ

Професійний стандарт вчителя. Як будуть впроваджувати?

Професійний стандарт учителя ухвалили 23 грудня 2020 року. До його розроблення долучилися вчителі, фахівці, які готують учителів і підвищення їхньої кваліфікації, проводять сертифікацію, керівники закладів освіти, а також громадські організації.

Як будуть запроваджувати профстандарт й що зміниться для вчителя “Нової української школи” розповіли:

Ніна Сторчак, державна експертка експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Наталя Софій, кандидатка педагогічних наук, перша заступниця директора Українського інституту розвитку освіти.

ДЕ ГОТУВАТИСЯ ДО ЗНО?

https://ilearn.org.ua

Гейміфікована платформа з безкоштовними курсами з української мови та літератури, біології, математики, історії України, англійської мови, щотижневі вебінари

https://www.ed-era.com/zno

https://prometheus.org.ua/zno

https://gioschool.com

ІНТЕРАКТИВНІ ПОДОРОЖІ І ВИСТАВКИ

https://ukrainewow.com (Ukraine Wow)

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ (подорож українськими музеями просто неба)

https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur (прогулянка музеєм Ханенків)

https://britishmuseum.withgoogle.com (екскурсія Британським музеєм)

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne (Лувр)

https://artsandculture.google.com (художні колекції з усього світу)

https://www.staatsoperlive.com (Віденська опера)

https://www.metopera.org (Метрополітен)

https://www.facebook.com/frankotheatre/ (трансляції вистав театру Франка)

https://www.youtube.com/channel/UCbNaKxi1j-Q5jWZDpJZp56g/featured (Ukrainer)

https://wisecow.com.ua (лекції з культури, історії, журналістики)

https://imagecomics.com/comics/read-first-issues (добірка коміксів)

"Сьогодні можна вчитися із задоволенням. Вчитися можна різними шляхами, і кожен вибирає собі найбільш прийнятний, але хочеться нагадати слова німецького філософа Дістервега: «Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою...». Традиційно викладачі, що атестуються, в своїх творчих звітах «Моя атестація» діляться перед педагогічним колективом творчими здобутками, представляють свої напрацювання на робочих місцях, щодо поновлення та поповнення дидактичного матеріалу у навчальних кабінетах та майстернях, розповідають про цікаві напрацювання та перспективами на майбутнє".
Олена Круглюк
Завідувач НМК

Карантин – не час для відставання викладачів коледжу

Це час для нових планів, проектів, задумів. Головне – дбати про своє здоров’я та здоров’я близьких. Ситуація, що склалася справді є для нас незвичною. Проте, ми її використовуємо з користю: упорядковуємо матеріали конкурсів, педагогічного досвіду викладачів, які атестувалися у 2019-20 н. році, здійснюємо підготовку для їхнього оприлюднення на сторінках науково-методичних видань. Пріоритетною постає розробка навчальних та методичних матеріалів для удосконалення якості освітнього процесу в контексті викликів сьогодення.
Шановні викладачі! Навчально-методичний кабінет коледжу розпочав ознайомлення з досвідом роботи викладачів,
які атестувалися.
Долучайтеся.

Воронюк Володимир АнатолійовичВикладач живопису, композиції, скульптури

Працює над проблемою: «Розвиток творчої особистості  студентів засобами образотворчого мистецтва».   Викладачем написано цикл методичних розробок: «Живописний портрет», «Виконання довгострокового етюду з натури олійними фарбами та його енергетична цінність», «Методика зображення пейзажу», «Живописні особливості зображення натюрморту», які є методичними посібниками для молодих викладачів. Розробник навчальної програми «Живопис». Викладач використовує систему спрощеного, доступного методу виконання натюрморту, який сприяє розвитку самостійного навчання студентів, здобуття знань та застосування їх на практиці. На основі власного досвіду розроблено методику послідовності ведення натюрморту з предметів контрастних за кольором (акварель) та викладання тем з кольорознавства аквареллю і гуашшю. Приділяє увагу індивідуальній роботі зі студентами, використовує багатий роздатковий матеріал, фахову літературу. Організатор творчої роботи студентів, працює з обдарованою молоддю. Керівник гуртка, організатор студентських пленерів, виставок: 2019 рік «У пошуку себе», 2020 рік «Make art not war». Має багато послідовників – художників, педагогів. Учасник всеукраїнських та міжнародних творчих виставок, фестивалів, пленерів. Працює творчо: численні персональні виставки в Україні та за її межами (Бельгія, США, Люксембург, Канада, Німеччина, Австралія).

Генцар Михайло МихайловичВикладач професійної майстерності, композиції

Працює над проблемою «Розвиток творчих та професійних якостей студентів-художників». Творчий рівень професійної майстерності підтверджується методично грамотно побудованими заняттями, майстер-класами: «Пейзаж в техніці пастель», «Живопис» для учнів художніх шкіл та студій. Має розроблену систему роботи над навчально-методичною проблемою, яка дає результат в підготовці фахівця. На заняттях, в позанавчальний час формує творчу особистість, яка була б обізнана з розвитком творчих шкіл, художніх стилів, методами роботи видатних митців і педагогів минулого. Приділяє увагу роботі з обдарованими студентами. Щороку студенти, підготовлені викладачем беруть участь у виставках: «В пошуках себе, (м. Чернівці); «Новорічно-різдвяна», (м. Вижниця); виставки пленерних робіт. Свій досвід роботи М. М. Генцар виклав у методичних рекомендаціях «Пейзаж пастеллю». Ділиться досвідом в журналі «Мистецький простір» (стаття «Пастель. Особливості техніки та матеріалу); «Практикум. Технології навчання» (стаття «Пейзаж пастеллю)». Учасник коледжівських, регіональних та Міжнародних науково-практичних конференцій. Працює творчо. Має персональну виставку: «Палітра на долоні». Учасник обласних та міжнародних виставок: «Мовою пензля», «Kolomya Art», «Новорічно-Різдвяна», Міжнародна виставка творчих робіт випускників ВКПМ ім. В. Ю. Шкрібляка, виставка живопису в рамках Міжнародного гуцульського фестивалю, Всеукраїнський пленер «Золота осінь», Міжнародний пленер «Вижниця-2018».

 

Гордейчук Наталія ІванівнаВикладач української мови та літератури

Науково-методична проблема, над якою працює – «Підвищення загальної культури студентів, їх професійної кваліфікації через культуру спілкування під час вивчення української мови та української літератури».Розробник навчальної програми з дисципліни бакалаврського рівня «Українська мова за професійним спрямуванням» та методичного забезпечення самостійної роботи. Використання авторської методики викладання значно впливає на рівень знань, що підтверджується щорічними перемогами студентів з дисципліни у обласних та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. 2017 р. – ІII місце в обласному етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика. 2018 р. – виграна номінація «Високий рівень грамотності» в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови. Студенти є учасниками конференцій 2017 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика, зміст інноваційних технологій у сучасній науковій думці». Студент піднімав проблему «Культура мовлення і мовний етикет». Велику увагу педагог приділяє роботі з обдарованими студентами. Веде гурток «Рідне слово». Круглий стіл за творчістю Ліни Костенко «Поезія – це завжди неповторність», літературне заняття-диспут «Я знову перечитую «Кобзар», літературна година «Календар долі української мови», «Іван Франко і Буковина», заняття конференції: «Іван Франко – титан праці», заняття-конференція за творчістю письменників української діаспори, студентська науково-теоретична конференція «Життя духовного основа», екскурсійні поїздки в музей-садибу Івана Франка, В. Івасюка – робота гуртківців під керівництвом викладача. Узагальнено та видано матеріали колективного студентського проекту з удосконалення власного мовлення «Магія слова».

Гулей Ольга ГригорівнаВикладач англійської мови

Науково-методична проблема, над якою працює  – «Набуття інтегрованих знань як інтерактивна форма навчання». Розробник навчальних програм, методичних посібників з дисциплін бакалаврського рівня: «Ukrainian Embroidery», схвалений Науково-методичною радою ІППОЧО, (Протокол №2/239, від 20.06.2017); навчально-методичний посібник «Folk Art»; «Fine Art», граматичний практикум (рівень А, А1, В1, В2); авторський посібник «Українська вишивка». Рівень професійної майстерності підтверджується методично грамотно побудованими заняттями, на яких формулюється мета навчання з урахуванням сучасних вимог до змісту дисципліни та індивідуальних здібностей студентів: виїзне заняття-конференція на базі Національного природного заповідника «Вижницький» на тему «Save our Planet»; інтегроване заняття – (англійська мова, художня вишивка, українська література) на тему «Вишивка – поезія на полотні», за участю майстрині художньої вишивки; англійська мова – історія образотворчого мистецтва на тему «Геній Леонардо да Вінчі»; практичне заняття-екскурсія «At the Travel Agency» у туристичній агенції «Days Travel»; заняття-віртуальна подорож у музей Т.Г. Шевченка; Video-Challenge “Read Shevchenko”, присвячене річниці Т.Г. Шевченка. Організувала роботу з проведення року англійської мови: круглий стіл: «Освіта в Україні, Великобританії та США»; зустріч з волонтером Корпусу Миру, учасницею та переможницею програми культурного обміну «Flex», за підтримки Бюро у справах освіти і культури Держдепартаменту США; вечірка, присвячена Дню Подяки; випуск коледжівської газети “Step-by-Step”. Працює з обдарованими студентами: «Intelligence Games», присвячені Дню студента та визначення “The Smartest Student”, Всеукраїнська он-лайн олімпіада з англійської мови («Всеосвіта») ІІ,ІІІ місце; студентські конференції зі спеціалізацій коледжу. Куратор. Студенти працювали над проектом «Вижницький коледж: видатні особистості – Степан Сахро».Ділиться досвідом роботи в фахових виданнях: «Мистецтво і освіта», «Професійна освіта Чернівеччини» Учасник конференцій, семінарів: «Розвиток творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей на заняттях з англійської мови», Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації».

Задорожний Іван ДмитровичВикладач композиції, професійної майстерності, технології та матеріалознавства

Працює над проблемою «Інтеграція умінь та навичок студентів до потреб ринку праці, розвиток творчих здібностей та фахової майстерності художників-ювелірів». Основна мета – підготовка конкурентноспроможних працівників, які можуть швидко адаптуватися до змін на ринку праці.  За ініціативою та участю викладача підписано угоду про співпрацю між Вижницьким коледжем та коледжем Mondostud-Art м. Кишинів. Співпрацює  з міжнародним фаховим виданням  «Ковальська майстерня», де ділиться досвідом роботи. Викладач та студенти є активними учасниками конкурсів, виставок. Щороку студенти, підготовлені викладачем для участі в конкурсах, виставках, посідають призові місця: 2016, 2017, 2019  роки – І, ІІ місця в конкурсі «Є ідея», м. Одеса; гран-прі, І місце у Міжнародному конкурсі фахової майстерності «Краса врятує світ», м. Кишинів; І, ІІ, ІІІ місця у Всеукраїнському конкурсі ескізів на кращий ювелірний дизайн, в рамках виставки  «Ювелір ЕКСПО Україна»; 2019 рік – участь у Всеукраїнському конкурсі  «Краща прикраса року». Робота студентки нагороджена дипломом  «За гармонійність художнього образу». Науковий керівник дипломного проектування, роботу якого ДЕК відзначила як роботу високого рівня.    

Шийчук Інна ОлегівнаВикладач рисунка, живопису

Працює над проблемою «Розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях професійної підготовки в контексті реалізації компетентнісного підходу». Підготовлені викладачем методичні матеріали з проблеми, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з живопису «Декоративний  натюрморт», схвалені науково-методичною радою ІППО Чернівецької області, протокол №41 від 23 грудня 2019 року. Методичні рекомендації до тем навчальної програми, методичні доповіді, ілюстровані методичні розробки занять: «Короткочасний рисунок голови в двох поворотах», «Начерки та короткочасні рисунки оголеної фігури», «Майстерність невербальної поведінки педагога», «Дистанційне навчання в системі освіти»- використовуються викладачами мистецьких дисциплін шкіл, коледжу. Приділяє увагу роботі з обдарованими студентами.  Щороку студенти, підготовлені викладачем для участі в конкурсах, виставках, посідають призові місця: 2019 р. – конкурс рисунка серед студентів мистецьких закладів  І-ІV рівнів акредитації «Градація» – І місце.

Шутурма Михайло БогдановичВикладач рисунка, скульптури

Працює над проблемою: «Підвищення професійних навиків ліпки скульптури, від простих пластичних форм, до об’ємних тематичних завдань, формування професійного, компетентного підходу до поставлених завдань». Розробник програми з предмета «Скульптура», НМК дисципліни. Проведені навчальні та позааудиторні заходи: майстер-класи з скульптури «Твоя країна: Вижниця. Ліпка скульптури анімалістичного жанру», “Глина. Діти. Творчість: вправи до скарбнички арт-терапевта” в рамках семінару практичних психологів “Психологічний супровід освітнього процесу в Новій українській школі”, майстер-клас в рамках Всеукраїнського семінару-практикуму голів методичних об’єднань та керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва «Моделювання симетричного рослинного орнаменту»,  майстер-клас «Декоративна вставка в інтер’єр (рослинний орнамент) є прикладом системної роботи викладача та ефективного використання різноманітних форм та методів організації навчально-виховного процесу. Студенти, підготовлені викладачем є учасниками конкурсів, посідають призові місця: конкурс з рисунка голови людини м. Вижниця, конкурс живопису «Етюд осіннього натюрморту», творчий конкурс з рисунка “Градація”. Викладач працює над навчально-методичним  забезпеченням викладання дисциплін. Укладені «Методичний посібник з скульптури для студентів ІІ-ІV  курсу», «Методичний посібник з самостійної роботи по скульптурі», статті в практикумі технології навчання:  «Ліпка голови людини», «Ліпка рельєфу натюрморту» одержали високу оцінку викладачів циклової комісії. Бере участь в громадському житті коледжу, міста. Учасник театру «Юність». Нагороджений обласною премією ім. Г. Гараса. Користується повагою колег та студентів.

Левко Олег ВасильовичВикладач професійної майстерності

Працює над науково-методичною проблемою: «Розвиток та удосконалення міжпредметних зв’язків на заняттях з професійної майстерності, як засоби формування знань, умінь та навичок». Методичні рекомендації «Підготовка основи для написання класичної ікони» використовуються викладачами коледжу. Відкрите заняття з дисципліни професійна майстерність «Створення об’ємно-просторової композиції із застосуванням модуля» показало вміння викладача володіти педагогічним досвідом, тактом, майстерністю, використовувати різноманітні методи і методичні прийоми. Вміло активізує роботу студентів на етапах вступного, поточного і заключного інструктажів. Керівник дипломного проектування. Студенти, під керівництвом викладача, створюють сучасні об’єкти.

Загул Мирослава ІллівнаВикладач основ економічної теорії

Працює  над  проблемою «Фінансові компетентності сучасного студента”. 

Розробник навчальних програм, методичних посібників з дисциплін бакалаврського рівня: «Основи підприємництва та менеджменту», «Основи економічної теорії»; електронний термінологічний словник з основ економічної теорії; база розрахунку стипендіального забезпечення студентів Вижницького коледжу  в табличному процесорі Microsoft Office Excel; написано та реалізовано проект соціальної дії «Оформлення фан  зони Іспаського футбольного поля» за фінансової підтримки Британської ради Активні громадяни. Творчий рівень професійної майстерності підтверджується методично грамотно побудованими заняттями. Ділилася досвідом роботи з питання «Антологія актуальних проблем економіки: нові тренди в економічній науці». Працює з обдарованими студентами: участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, в написанні проекту соціальної дії  «Студентське дозвілля» за сприяння Британської ради; у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклик глобалізації та регіональні аспекти».

Жебчук Олег МиколайовичВикладач композиції, професійної майстерності

Працює над проблемою «Мотивація студентів в навчальному процесі». Підготовлені викладачем методичні матеріали з проблеми: «Майстер-клас з виготовлення елементів декоративної квітки засобами гарячої ковки», відкрите заняття «Виконання деталей кованих меблів», використовуються в роботі викладачами коледжу, студентами. Ділився досвідом роботи під час проведення курсів підвищення кваліфікації при Чернівецькому ІППО. Жебчук О. М. використовує компетентнісно-орієнтований  підхід  до  організації  занять  практичного  характеру,  заохочує  студентів  до  творчої  діяльності.  Його  студенти,  як і сам викладач,  неодноразово  були учасниками фестивалів:  Фестиваль «Свято ковалів», м. Чернівці; Фестиваль «Свято ковалів», м. Івано-Франківськ; Фестиваль «Симфонія вогню і металу», м. Вижниця.

Бойчук Романія РоманівнаВикладач професійної майстерності

Сприяє розвитку творчих здібностей студентів, має досвід організації самостійної роботи. Методична розробка «Асортимент та класифікація жіночого одягу. Основні поняття про конструкцію одягу. Методи  моделювання одягу» є методичними посібниками для студентів при виконанні самостійних робіт. Розробник навчальних програм з дисциплін рівня «молодший спеціаліст»: «Професійна майстерність», «Технологія та матеріалознавство», «Історія костюма», «Дизайн аксесуарів та прикрас», «Удосконалення професійної майстерності». Випускники закладу уміють створювати власні творчі композиції орнаментального оздоблення виробів різного асортименту, виконувати в матеріалі оздоблення виробів, розробляти власні творчі композиції орнаментального декору. Отримують схвальні відгуки про професійну діяльність. Студенти є учасниками VI-го Міжнародного чемпіонату Польщі з шиття, організованого Краківськими школами Мистецтв в місті Краків в рамках Тижня моди; конкурсу трудового навчання (виготовлення швейних виробів) серед учнів загальноосвітніх шкіл та студентів мистецьких навчальних закладів і ПТУ на базі Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю Шкрібляка;  IX Міжнародного конкурсу молодих модельєрів «Водограй».