Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

відділення образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка

       Відділення образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є частиною відомої в Україні та поза її межами — Вижницької мистецької школи.
       Як свідчить досвід, найкращі художньо-педагогічні результати маємо сьогодні в освітньому полі завдяки оптимальному поєднанню сучасного образного мислення з глибинним переосмисленням народних традицій. Саме в цьому сенсі особливий інтерес викликають творчі пошуки молоді, зокрема, студентів та випускників навчальних закладів мистецької освіти. До їхнього числа належить Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка як установа з давньою і багатою історією. Під керівництвом досвідчених педагогів молодь тут має змогу пізнавати давні вікові напрацювання народних майстрів та реалізувати власні оригінальні задуми й експерименти. У межах освітньої установи їхні індивідуальні творчі прагнення втілюються в традиційних матеріалах і техніках – дереві, металі, текстилі, вишивці та розписі.
      Пріоритетні завдання відділення:
— формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі образотворчого та декоративного мистецтва;
— використання у творчості студентів української орнаментики, традиційних технік і технологій народної творчості, художньо-мистецьких прийомів;
— участь студентів у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних виставках, конкурсах, фестивалях;
— формування високопрофесійних фахівців, які будуть успішними, конкурентоспроможними на сучасному міжнародному ринку праці.
      Кінцева мета відділення образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка — надання якісної мистецької освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво.

Викладачі

Студенту

Виставки, конкурси, фестивалі

Кращі твори