Каталог вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін

        Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться закладом освіти для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

       Порядок  та умови обрання студентами вибіркових дисциплін (далі – Порядок) містить основні вимоги щодо здійснення студентом ВФКМД імені Василя Шкрібляка права вибору в обсязі не менше 10 відсотків загальноїкількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідної освітньо-професійноїпрограми фахової передвищої освіти, що визначено п.17 частини 1 статті 54 ЗаконуУкраїни «Про фахову передвищу освіту»(№2745-VІІІвід06.06.2019р.) та не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми бакалаврського рівня вищої освіти відповідно ст. 62 п. 1 частина 15 Закону України «Про вищу освіту» (№1556-VІІ від 01.07.2014).

      Згідно з Порядком вибір студентом дисциплін на наступний навчальний рік здійснюється шляхом подачі до 15 травня письмової заяви на ім’я завідувача відділення/голови циклової комісії, яка забезпечує викладання дисципліни. Заява зберігається на відділенні/цикловій комісії протягом всього терміну навчання студента.

        Для ознайомлення з переліком та змістом (анотацією) дисциплін згідно з навчальним планом оберіть рівень освіти, на якому Ви навчаєтесь: