Циклова комісія рисунка, живопису та скульптури

"Намалюйте печиво олівцем – і ви лише передасте його форму, а намалюйте його аквареллю – і у глядачів потечуть слинки. Рисунок – це модель, живопис – цілий світ."
Фелікс Шайнбергер

Інна ШИЙЧУК

викладач рисунка, живопису, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії рисунка, живопису та скульптури

“Якщо ви хочете щастя для дітей, то готуйте їх не для щастя, а для творчої діяльності”

Михайло ГЕНЦАР

викладач живопису, спеціаліст ІІ категорії

“Бачити красу скрізь, навіть там, де її немає”

Павло ЖАВОРОНКОВ

викладач рисунка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Ні дня без лінії…”

Галина ЗАПОРОЖЕЦЬ

викладач живопису, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Від знань – до істинної творчості”

Наталія ПІДЛУЗСЬКА

викладач рисунка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Сила художника в знанні. Творчість без знання – всього лише попелище”

Олеся РУСНАК

викладач рисунка, живопису, спеціаліст вищої категорії

“Навчаючи інших, вчитись самій. В житті все робити з любов’ю. За кожний мій вчинок, щоб діти могли згадати мене добрим словом.”

Андрій СТРУЧИНСЬКИЙ

викладач креслення і перспективи, живопису, спеціаліст ІІ категорії

“Усьому потрібно вчитися. Мистецтво – не виняток”

P1860077 — копия

Віра ФИЖДЕЛЮК

викладач рисунка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Єдиний спосіб зробити щось дуже добре – любити те, що ти робиш”

Михайло ШУТУРМА

викладач скульптури, спеціаліст І категорії

“Година роботи навчить більшого, ніж день пояснень”

Андрій Воронюк

викладач живопису, спеціаліст І категорії

Циклова комісія рисунка,живопису та скульптури здійснює підготовку студентів в галузі пластичних мистецтв. Відповідно до навчальних планів та профілю діяльності коледжу, викладачі здійснюють академічну підготовку студентів з дисциплін: рисунок, живопис, кольорознавство, пластична анатомія, скульптура, шрифти, креслення та перспектива.

Курс навчальної дисципліни «Рисунок» передбачає вивчення і засвоєння основ рисунка, законів та принципів його побудови, володіння техніками та матеріалами рисунка, формування практичних та професійних навичок в зображенні дійсності в умовах реального середовища художніми засобами: лінії, світлотіні та тону. Опанування рисунка з натури побудовано за принципом послідовного ускладнення завдань: від рисування простих геометричних тіл – до роботи над складними за внутрішньою будовою та зовнішньою пластикою форм (оголена та одягнена фігура людини). Знання внутрішньої конструкції та вміння побачити зв’язок внутрішнього об’єму із зовнішньою формою відіграє вирішальну роль у зображенні, адже конструктивний рисунок – це школа для розвитку уяви та набуття навичок в рисунку, володіючи якими  можна розв’язувати будь-які завдання. Програма навчальної дисципліни «Живопис» передбачає вивчення та засвоєння теоретичних основ живопису та кольорознавства, формування практичних знань та професійних навичок в побудові об’ємно-просторового зображення засобами кольору та тону.В навчанні проводиться принцип послідовності, поступового ускладнення навчальних завдань: від знайомства з основами кольорознавства і технічними прийомами акварелі до живопису об’ємного предмета. Просторовий зв’язок вивчається спочатку на постановці з двох-трьох об’ємних предметів. Поступово навчальні постановки ускладнюються (від зображення натюрмортів до фігури людини), пропонуються різні умови освітлення, складний колористичний лад. Грунтовне вивчення анатомії людини студентами є обов’язковим і становить важливу складову методики викладання рисунка. Основна мета курсу скульптури полягає у формуванні об’ємно-просторового мислення, пластичного трансформування матеріалу; умінні використовувати та пов’язувати набуті, знання і творчі можливості у створенні художнього образу як в скульптурі, так і у роботі з деревом та металом.

Циклова комісія є організатором академічних та творчих виставок студентів, проведення весняних та осінніх пленерів,  методичних переглядів, відкритих занять, майстер-класів, наукових семінарів тощо.

ГАЛЕРЕЯ НАТХНЕННЯ