Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Результати моніторингу якості освіти

«Якість освіти можна представляти як багатовимірну
модель соціальних норм і вимог до особистості,
освітнього середовища, в якому відбувається її розвиток,
та системи освіти, яка реалізує їх на певних етапах
навчання людини. Крім того, різні його суб’єкти –
споживачі по–своєму… оцінюють якість освіти як
суспільний ідеал освіченості людини, як результат її
навчальної діяльності, як процес організації навчання і
виховання, як критерій функціонування освітньої
системи»
О.І. Ляшенко

Якість освіти – ступінь відповідності змісту та рівня підготовки
випускників освітнього закладу очікуванням і потребам особистості, держави,
суспільства (стандартам освіти).
Ми прагнемо і намагаємось тримати на пульсі питання якості освітнього
середовища. Тому, з цією метою проводимо опитування студентів, випускників та
викладачів. Це дозволяє нам з’ясувати сильні й слабкі сторони якості освітнього
процесу та ідентифікувати потенційні ризики.
Щорічно в коледжі серед студентів всіх курсів рівня «молодший спеціаліст» та
«бакалавр» проводиться моніторинг якості освітніх послуг. Опитування
проводиться у вигляді анкетування та є анонімним.
Дослідження відображає відношення студентів до навчання та аналіз рівня
якості знань, отриманих в коледжі. Окремим питанням також є визначення рівня
викладання педагогічними працівниками навчальних предметів.
Новим форматом роботи стало опитування якості дистанційного навчання,
яке виявляє бачення його ефективності очима студентів, розкриває його системність
та змістовність, показує можливі труднощі, допомагає зорієнтувати викладачів на
кращий ресурс для організації даного виду навчання.