Графік навчального процесу

РОЗКЛАД
дзвінків

І пара – 09.00-10.20

Перерва – 10.20-10.30

ІІ пара – 10.30-11.50

Перерва – 11.50-12.00

ІІІ пара – 12.00-13.20

Обідня перерва –

13.20-14.10

ІV пара – 14.10-15.30

Перерва – 15.30-15.40

V пара – 15.40-17.00

Розклад екзаменів для студентів 4 курсу за VIII семестр 2023-2024 н. р.

Розклад на ІІ семестр 2023-2024 н.р.

НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА КОЛЕДЖУ

536ae9d5-e88c-4b36-8e87-746ce512bdc1

Секретар навчальної частини

Олеся Генцар

Центр організації, планування, контролю та аналізу якості освітнього процесу

І. Планування навчального процесу

 • Складання навчальних, робочих планів та графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.
 • Організація виконання навчальних планів і програм.
 • Планування педагогічного навантаження викладачів кафедри та циклових комісій.
 • Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях.
 • Облік роботи штатних та викладачів-сумісників коледжу.

ІІ. Організаційна робота

 • Облік, складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів.
 • Організація замовлення на виготовлення документів про освіту, видача свідоцтв про повну загальну середню освіту і дипломів про закінчення закладу освіти та оформлення додатків до них.
 • Оформлення, реєстрація та видача залікових книжок, індивідуальних навчальних планів студента та академічних довідок.
 • Формування особових справ контингенту студентів, систематичний контроль за їх веденням.
 • Підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування і відрахування студентів, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, призначення стипендій, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.
 • Організація і контроль проведення се­местрового контролю та підсумкової атестації, аналіз їх результатів.
 • Узагальнення та аналіз матеріалів за підсумками екзамена­ційних сесій; контроль за ліквідацією академічної заборгованості.
 • Забезпечення циклових комісій формами звітної документації.
 • Організація роботи з комплектування складу Державних екзаменаційних комісій та створення умов для їх роботи.

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.
 • Контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, про фахову передвищу освіту, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.
 • Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на спеціалізаціях та циклових комісіях.
 • координація роботи та контроль за видачею документів в ЄДЕБО

ІV. Оперативна і статистична звітність

 • Надання інформації на офіційні запити.
 • Підготовка статистичних звітів. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).
 • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях, рівнях.
 • Підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності коледжу за відповідні звітні періоди.
 1. Консультативна робота
 • Своєчасне інформування науково-педагогічних працівників про хід навчального процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

Звертайтеся з питаннями та пропозиціями

адреса

вул. Д.Загула, 13

адміністративний корпус,

 І поверх

Контакти

Тел.: (03730) 2-14-47

Email : vkpm.n.ch@ukr.net

ГРАФІК РОБОТИ

ПН.-ПТ.  09:00 – 18:00