Каталог вибіркових дисциплін (бакалавр)

Каталог вибіркових дисциплін (бакалавр)

Студенту, який навчається в ВФКМД імені Василя Шкрібляка, згідно з навчальним планом необхідно обрати:

  • програму Minor з метою набуття додаткової кваліфікації, що фіксується в індивідуальному навчальному плані студента. Програма Minor – це комплекс взаємопов’язаних навчальних дисциплін, що вивчаються послідовно і доповнюють основну кваліфікацію

таблички з мінорами:

Зміст програми MINOR (3 роки 10 місяців)

Мистецтво пластики (4 кредити)

Реставрація художніх  творів (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (10 кредитів)

 Проєктування художніх виробів (17 кредитів)

 Курсове проєктування (3 кредити)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Мистецтво пластики (4 кредити)

Реставрація художніх  творів (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (10 кредитів)

 Проєктування художніх виробів (17 кредитів)

 Курсове проєктування (3 кредити)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Мистецтво пластики (4 кредити)

Реставрація художніх  творів (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (10 кредитів)

 Проєктування художніх виробів (17 кредитів)

 Курсове проєктування (3 кредити)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Моделювання одягу (4 кредити)

Реставрація художніх  творів (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (10 кредитів)

 Проєктування художніх виробів (17 кредитів)

 Курсове проєктування (3 кредити)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Текстильний дизайн (4 кредити)

Реставрація художніх  творів (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (10 кредитів)

 Проєктування художніх виробів (17 кредитів)

 Курсове проєктування (3 кредити)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Графіка (4 кредити)

Реставрація художніх  творів (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (10 кредитів)

 Проєктування художніх виробів (17 кредитів)

 Курсове проєктування (3 кредити)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Графіка (4 кредити)

Реставрація художніх  творів (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (10 кредитів)

 Проєктування художніх виробів (17 кредитів)

 Курсове проєктування (3 кредити)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Зміст програми MINOR (1 рік 10 місяців)

Мистецтво пластики (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (9 кредитів)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Мистецтво пластики (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (9 кредитів)

 Дипломне проєктування (3 кредити)

 Мистецтво пластики (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (9 кредитів)

Дипломне проєктування (3 кредити)

Моделювання одягу (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (9 кредитів)

 Дипломне проєктування (3 кредити)

 Текстильний дизай (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (9 кредитів)

Дипломне проєктування (3 кредити)

 Графіка (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (9 кредитів)

 Дипломне проєктування (3 кредити)

 Графіка (3 кредити)

Практикум з художньої обробки конструкційних матеріалів (9 кредитів)

Дипломне проєктування (3 кредити)

  • дисципліни, запропоновані навчальним планом