Реалізація проєкту «Професійне становлення викладачів коледжу»

Реалізація проєкту «Професійне становлення викладачів коледжу»

   У Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка 19 листопада 2021 р., з метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та активізації діяльності коледжу щодо здійснення професійного розвитку викладачів через власні програми, а не лише завдяки підвищенню кваліфікації, стажуванню у інших закладах вищої освіти, відбулося перше заняття проєкту «Професійне становлення викладачів коледжу».

   Під час першого заняття, на якому спікером був Гаврилюк Роман Миколайович, кандидат мистецтвознавства, директор Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В.Ю.Шкрібляка, предметом обговорення були питання організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в коледжі. Роман Миколайович розкрив особливості імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту», базові компоненти, відповідно до яких здійснюється внутрішня оцінка закладу вищої освіти, озвучив поради щодо розвитку денної та комбінованої форми навчання.

   Спікером другого заняття була Фижделюк Віра Юріївна, заступниця директора коледжу, викладач-методист.Разом із учасниками Проєкту обговорила основні питання забезпечення якості ФПО – відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам ФПО, професійним та міжнародним стандартам, а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, які забезпечуються шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти.

   Викладачі – практики поділилися досвідом та провели навчальні тренінги з питань дистанційного навчання, а саме: 

1.Огляд віртуальних дошок Padlet, Google Jamboard (Ямницька Т. О.);
3. Практика тестування в Google Forms (Кузик В.В.);
3. Розробка сайту в Google Sites (Огданський С. В.).

   Наступна зустріч учасників Проєкту відбудеться 16 грудня 2021 р. Будемо продовжувати  і надалі реалізовувати систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Завідувуач НМК                    О.І. Круглюк

«Підвищення кваліфікації викладачів коледжу: як планувати та визнавати результати»-тема вебінару

Види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладу освіти, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації – перелік питань, які актуальні і були донесені до викладачів коледжу завідувачем НМК Оленою Круглюк. 

 

Нові зустрічі в проєкті «Професійне становлення викладачів коледжу»

Продовжуємо інформувати коледжну спільноту про перебіг реалізації проєкту

«Професійне становлення викладачів коледжу».

         23 лютого 2022 р. було продовжено зустрічі учасників проєкту зі спікером Зіновією Сірецькою, головою циклової комісії, викладачем-методистом» та Володимиром Запорожцем, викладачем композиції, «викладачем-методистом» коледжу.

         Зауважимо, що заняття в межах проєкту, учасниками якого були більше 20 осіб, стало майданчиком для обговорення проблемних питань становлення фахівця в коледжі та участі в ній педагогічних працівників закладу.

Психолого-педагогічні причини неуспішності студентів та способи їх подолання– тема проблемного питання Сірецької Зіновії Василівни.

…Важко сказати, який студент найкращий. Здебільшого ми вважаємо того студента найкращим який є найвигідніший для нас, не завдає нам зайвих турбот, який багато читає, пише конспекти,  і на додачу весь час малює, творить і має нескінченну кількість ідей. Але нам потрібно розуміти, що кожен – особистість зі своїми планами, мріями, можливостями, життєвими обставинами та переконаннями. І наше завдання навчити не просто  виконувати вказівки викладача, — допомогти розвивати свої здібності, уміння шукати способи дії в нових ситуаціях, вміння виділяти найголовніше, вчити застосовувати знання на практиці… А головне вміти працювати і з менш успішними студентами, шукати причини їх неуспішності та знайти засіб для подолання.

Продовжуймо й надалі реалізовувати систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в коледжі.

                                 Завідувач НМК коледжу                     Олена КРУГЛЮК

  У Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка, відповідно до Статуту коледжу, нормативних документів, створений та діє Проєкт «Професійне становлення викладачів коледжу». Мета – забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності, активізація діяльності  коледжу щодо здійснення професійного розвитку викладачів через власні програми, а не лише завдяки підвищенню кваліфікації, стажуванню у інших закладах.

У рамках Проєкту 16 листопада 2022 року розглянуто питання:

1.Методика реалізації Українського правопису у новій редакції.

Доповідачем був «викладач-методист» Василь Гора.

2.Видавнича діяльність викладача. Загальні принципи оформлення методичних                  посібників.

Автором майстер-класу був викладач-практик Андрій Стручинський.

Нові зустрічі проекту «Професійне становлення викладачів коледжу».
Академічна доброчесність: виклики і можливості

      26 березня 2023 р. у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка відбулася зустріч  в межах проєкту «Професійне становлення викладачів коледжу» на тему «Академічна доброчесність в системі забезпечення якості вищої освіти» за участю членів методичної ради коледжу.

Завідувачка навчально-методичного кабінету Олена Круглюк у своєму виступі наголосила присутнім на дотриманні вимог Закону України «Про освіту», а саме, статті 42, що присвячена дотриманню вимог з академічної доброчесності у закладах освіти та презентувала доповідь «Академічна доброчесність в системі забезпечення якості вищої освіти». Доповідачка зосередила увагу учасників проєкту на правила академічної доброчесності у коледжі, висвітлені у Методичних рекомендаціях з підтримки принципів академічної доброчесності у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

      З етичними принципами щодо написання бакалаврської роботи (змістовно-композиційної структури, порядком оформлення) ознайомила Ольга Фединчук, кандидат мистецтвознавства, завідувачка відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

     В ході бесіди здобувачі мали змогу ознайомитись з:

  • етичними, доброчесними, академічними принципами при написанні бакалаврської роботи;
  • змістовно-композиційною структурою-підбором теми, складанням плану, написанням вступу, розділів, висновків;
  • порядком оформлення ілюстрацій, опису ілюстрацій, літератури.

    Відбулася активна дискусія з учасниками проєкту. Заступниця директора коледжу Віра Фижделюк наголосила на важливості дотримання академічної доброчесності в коледжі педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, що передбачає: посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень; дотримання норм законодавства з даного питання.

     За результатами роботи здобувачі вищої освіти та педагогічні працівники розширили коло своїх знань щодо принципів функціонування академічної доброчесності в процесі освітньої діяльності; розглянули основні правила та форми відповідальності за порушення; запропонували шляхи популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу коледжу.

Завідувачка навчально-методичноним кабінетом                                 Олена Круглюк