Переддипломна педагогічна практика у коледжі

Переддипломна педагогічна практика у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка

Переддипломна практика – завершальний етап професійної підготовки студентів коледжу. Вона передбачає комплексний моніторинг рівня сформованості фахових компетентностей у студентів випускного курсу, дозволяє окреслити перспективи їх працевлаштування. Практика проводиться в різних типах шкіл, які відповідають вимогам програми практики, мають необхідну навчально-матеріальну та методичну базу і кваліфіковані педагогічні кадри.

         Студенти самостійно готують і проводять систему уроків  з використанням педагогічних інновацій, спрямованих на підвищення ефективності роботи, поліпшення знань, умінь і навичок учнів. Це є показником прагнення їх до самовираження, неординарності у підходах до освітньо-виховного процесу, вмілого використання теоретичних знань у практичній діяльності.

                                                                             Керівник практики         Олена Круглюк 

Майстер-клас в техніці резин-арт

Майстер-клас в техніці Resin Art

    Студенти 3 курсу спеціалізації “Живопис і графіка” виконали серію робіт в техніці резин-арт. Цей вид мистецтва є сучасним і дуже оригінальним.  Це повна відсутність рамок, політ фантазії і вираження себе через творчість. Майстерність такої техніки дозволяє створювати дивовижні картини в різній кольоровій гамі та з непередбачуваним завершенням.

Перші дні у школі

Перші дні у школі

У студентів ІІІ курсу спеціальності «Образотворче мистецтво та креслення» розпочалася педагогічна практика у Вижницькій спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Н. Яремчука.

Перші кроки педагогічної роботи. Це перша можливість спробувати себе в ролі педагога, закріпити і поглибити знання, отримати вміння і навички, необхідні для майбутньої роботи.

 Сподіваємося, що здобуті студентами під час педагогічної практики знання, практичні вміння і навички неодмінно знадобляться в їх майбутній педагогічній діяльності і сприятимуть професійному становленню й зростанню. Успіхів вам.

 

Завідувач НМК                                    О.І. Круглюк

Педагогічна практика 2020

Практика студентів Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка – це незабутні враження та цінний досвід

Педагогічна практика

Одна із найважливіших складових професійної підготовки майбутнього вчителя. Зміст фахової підготовки в коледжі максимально наближений до теорії і практики навчання й виховання.

Як все було...

Різні види педагогічної практики сприяють процесу становлення студента як майбутнього фахівця, допомагають опановувати специфіку роботи з дітьми в умовах навчальних закладів різних типів, здобувати перший педагогічний досвід.
олена круглюк
Завідувач методичного кабінету

Студенти коледжу мають змогу проходити педагогічну практику у Вижницькій спеціалізованій школі-інтернат
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу
імені Назарія Яремчука.

В цій школі створені художні класи і  це дає  можливість викладати рисунок, живопис, художню культуру, композицію, ліпку, трудове навчання. Керівником практики від школи призначена Крильчук Оксана Василівна, не лише вчитель образотворчого мистецтва  а і художник. Для проведення цікавих, змістовних, творчих уроків володіє різними техніками образотворчого мистецтва: малюнком, живописом, композицією, скульптурою, різними видами декоративно-прикладного мистецтва.  Для учнів школи  Оксана Василівна, вчитель образотворчого мистецтва –  взірець, з якого завжди можна взяти приклад, який  може навчити створювати прекрасне своїми руками і отримувати багато задоволення. А студенти за період педагогічної практики працювали з  професійним фахівцем, вчителем, просто хорошою людиною. В минулому випускницею Вижницького коледжу, яка добре знає мистецьку школу навчального закладу, знання якої служать добром не тільки  Україні. Для користування студентам було надано  навчально-методичне оснащення кабінетів, бібліотечний фонд. Працівники коледжу знають, що для директора коледжу Романа Миколайовича, його заступників другорядних питань немає. Питання практичної підготовки – одне з актуальних і тому часто обговорюється всіма педагогічними форумами. Викладачі коледжу переконані,  що освітню реформу потрібно починати з підготовки сучасного вчителя в оновленому навчальному закладі із педагогами-наставниками, які знають про школу значно більше, ніж з особистих спогадів навчання.

І від себе...

Про роль мистецтва у формуванні особистості хочеться поговорити окремо. Пропонуємо прочитати статтю «Мистецтво як один із головних предметів у школі» (автор – Ольга Просіна, к.п.н, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, заступник головного редактора журналу «Мистецтво та освіта»).