Переддипломна педагогічна практика у коледжі

Переддипломна педагогічна практика у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка

Переддипломна практика – завершальний етап професійної підготовки студентів коледжу. Вона передбачає комплексний моніторинг рівня сформованості фахових компетентностей у студентів випускного курсу, дозволяє окреслити перспективи їх працевлаштування. Практика проводиться в різних типах шкіл, які відповідають вимогам програми практики, мають необхідну навчально-матеріальну та методичну базу і кваліфіковані педагогічні кадри.

         Студенти самостійно готують і проводять систему уроків  з використанням педагогічних інновацій, спрямованих на підвищення ефективності роботи, поліпшення знань, умінь і навичок учнів. Це є показником прагнення їх до самовираження, неординарності у підходах до освітньо-виховного процесу, вмілого використання теоретичних знань у практичній діяльності.

                                                                             Керівник практики         Олена Круглюк