Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО”