Засідання методичного об’єднання кураторів

Засідання методичного об’єднання кураторів

       24 березня відбулося планове засідання методичного об’єднання кураторів
академічних груп та вихователів, яке виступає однією з дієвих ланок роботи
навчального закладу. Адже, його головне завдання полягає в розвитку сучасного
педагогічного мислення куратора та вихователя, підвищенні їх мотивації на
самоосвіту та формуванні в педагогічних працівників якостей інноваційної
особистості. Очно-дистанційний формат засідання дав змогу членам методичного
об’єднання обрати для себе зручний варіант участі у ньому.

       На засіданні обговорювали методичну доповідь вихователя гуртожитку
К.І.Марчук «Система виховної роботи в гуртожитку як фактор формування
моральних принципів молоді»; заслуховували в. о. заст. директора з виховної
роботи О.В.Марковську про результати контролю за якістю проведення виховних
годин та ознайомилися з результатами моніторингового дослідження щодо
проблем вживання алкоголю та тютюнопаління в студентському середовищі.
Завідувач бібліотеки В.О.Клим зробила огляд літератури з проблем виховної
роботи.