Відкрите онлайн-заняття з природничих наук

Відкрите онлайн-заняття з природничих наук

5 березня 2021 року відбулося відкрите заняття з предмету «Природничі науки» викладачки Слобідчук Марії Степанівни. Тема заняття «Прокаріотичні організми: археї та бактерії.

Особливості їхньої організації та функціонування» обрана не випадково, адже проблема здоров’я нації, загалом, і молоді, зокрема, сьогодні є дуже
актуальною.

Викладачка продемонструвала глибокі знання матеріалу, його емоційне подання, оптимальну структуру побудови заняття. Впродовж заняття студенти розглядали особливості організації та функціонування бактеріальних клітин, їх роль у природі і житті людини, звертаючи особливу увагу на шляхи поширення та профілактику інфекційних захворювань. Навчальний матеріал був максимально візуалізований за допомогою презентаційних та електронних 3D зображень від платформи «Mozaik». З використанням навчальних платформ «На урок», «Classtime» було урізноманітнено форми та види онлайн навчання. Для закріплення нових знань і умінь студенти розв’язували тестові завдання у вигляді командних ігор  на платформі «Classtime» та використовувалися флеш-картки платформи «На урок». Заняття отримало високу оцінку присутніх на ньому колег та поповнило досвід роботи коледжу з питань організації онлайн навчання.

О.І. Круглюк
Завідувач НМК