Природничі науки

Природничі науки

1 курс Група – 1ГД/ЖГ/ДС

Фізико-астрономічний компонент (ел. підручн. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)», підручник Сиротюк В. Д., Мирошніченко Ю. Б. )

Тема 1. Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

 https://vseosvita.ua/test/start/mvt685

Тема 2. Галактики. Загальні відомості про галактики. Види галактик. Наша галактика – Молочний шлях. Місце Сонячної системи в Галактиці. Квазари.

  • 27-29, пройти тестування за посиланням

join.naurok.ua

 код доступу 627673

Тема 3. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту. Людина у Всесвіті. Космічні програми. Дослідження Всесвіту.

  • 28, 30, пройти тестування за посиланням

join.naurok.ua код доступу 379449

Тема 4. Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла. Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух. Відносність руху. Закон додавання швидкостей.

  • 1-5, («Фізика (за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Сиротюк В. Д.), пройти тестування за посиланням join.naurok.ua код доступу 291889, 722078

 

Групи – 1ХОД/ХВ/ОМК; 1ГД/ЖГ/ДС; 1 ХК/ХТ/ХОМ

Біолого-екологічний компонент (ел. підручник «Біологія і екологія» Андерсон О. А., Чернінський О. А, Вихренко М.А.)

Тема 1. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.

  • 15, 16, дати відповідь на питання 1-5 70 с.

Тема 2. Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі. Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. § 17, 18, 20 відповісти на питання с. 90

Тема 3. Роль ферментів і вітамінів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. § 19, 21-24, відповісти на питання 5, 6 с. 99

Тема 4. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму. § 25-27, виконати тестове завдання на с. 111

 

2 курс Групи – 2 ХОД/ХВ/ХТ; 2 ДС/ДО/ОМК; 2ХОМ/ХК Хімічний компонент (за ел. підручником Хімія Лашевська Г. А., Лашевська А. А.)

Тема 1. Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері. Кислоти. Кислотні дощі. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

  • 21, 22 відповісти на питання 4 с. 100

Тема 2. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. Алюміній і Ферум: фізичні і хімічні властивості. § 23, 24

Тема 3. Кольорові метали. Аргентум та Аурум їх хімічні та фізичні властивості. Написати повідомлення використовуючи інтернет ресурси.

Тема 4. Метали та їхні сплави у сучасній техніці. Корозія металів, захист від корозії. Застосування металів та їхніх сплавів.

  • 25 пройти тестування за посиланням join.naurok.ua код доступу 194050 і 910841

 

Біолого-екологічний компонент (за електронним підручником «Біологія і екологія» Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О., Міюс С. М.)

 

Тема 1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

  • 34, 35

Тема 2. Антропічний вплив на атмосферу та гідросферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм. § 36, 37

Тема 3. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів. Антропічний вплив на біорізноманіття. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. § 38, 39

Тема 4. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. § 40, 41 виконати тестове завдання на с. 177 пройти тестування за посиланням join.naurok.ua код доступу 915919

Марія Степанівна Слобідчук