Основи педмайстерності. Бакалаври

Основи педагогічної майстерності – група 403 першого бакалаврського рівня

1) дата 11.03.2020 р. Заняття № 8. Творчий задум заняття як діалогу викладача з вихованцями.

Основна література до теми. Педагогічна майстерність: Підручник/ І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переобл. – К.: Вища шк., 2004. – С. 333-340.

2) дата 18.03.2020 р. Заняття №9. Творче самопочуття викладача на занятті.

Основна література до теми. Педагогічна майстерність: Підручник/ І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переобл. – К.: Вища шк., 2004. – С. 397-404.

3) дата 18.03.2020 р. Консультація з теми “Творче самопочуття викладача на занятті”. Психономічна техніка.

4) дата 25.03.2020 р. Заняття № 10. Модульний контроль (контрольна робота №2)

5) дата 25.03. 2020 р. Екзаменаційна консультація. Опрацювання змісту екзаменаційних запитань.