Навчаємо навчаючись, досвід

Навчаємо навчаючись

Досвід

Дистанційне мистецьке навчання – методичний виклик перед викладачами фахових дисциплін коледжу

   У процесі фахової мистецької підготовки є задіяною не лише складова свідомості талановитої людини, що її можна витончити під час звичних теоретичних (лекції/семінари) занять або самовдосконалення, а й, так би мовити, тілесна складова, що потребує багаточасових індивідуальних тренувань, витончення «фахових рухів».

   Важливо усвідомити: навчання в мистецькому закладі відрізняється від підготовки фахівців у інших галузях, теж гуманітарного спрямування не лише через те, що в них трансляція готового знання та готових проблемних питань не передбачають необхідності індивідуального контакту з кожним із студентів (головне, аби людина почула й забажала осмислити), а через те, що індивідуальний контакт викладача зі студентом у мистецькому закладі потребує конкретної, особистої демонстрації вміння побачити художню форму не так, як людина до цього звикла, а з іншого ракурсу, в іншому освітленні творчого завдання. Ця проблема постала  при дистанційному навчанні: на відстані краще малювати не навчиш. І викладачам коледжу потрібно пристосувати напрацьовані практичні підходи і методики до навчання відповідно до сучасних вимог.

   В такій ситуації педагоги працюють над вдосконаленням та розробкою методик викладання фахових дисциплін, які дозволяють здобувачам отримати належні знання. Такі методики не можуть бути схематичними. А ще при цьому треба враховувати особливості творчої особистості, яка не народжується щодня і через те є унікальним явищем.

 

О.І. Круглюк
Завідувач НМК  

 Планування виховної діяльності у освітньому закладі регулюється основними положеннями Конституції України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указом президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та Стратегією виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки.
   Також своїм наказом № 1/9-385 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ спрямовує організацію виховного процесу закладів освіти у 2020/2021 н. р. на формування в студентської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми.
 Враховуючи вищезазначені документи та з метою провадження ефективного виховного простору, в освітньому закладі створюються всі необхідні умови для формування всебічно розвиненої, гармонійної, духовно-моральної особистості, свідомого громадянина та патріота України.
   Досягнення цієї мети забезпечується системою заходів, що передбачені планом виховної роботи з різних напрямків виховання.
  Основною формою виховання студентської молоді є діяльність кураторів академічних груп та вихователів гуртожитку.

 

          Заступник міністра освіти і науки України Артур СЕЛЕЦЬКИЙ сформулював основні вектори розвитку цифрових технологій в освіті України на Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства», організатор якої – Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

         «Цифрова грамотність – це відсутність страху перед технологіями і обізнаність у тому, як з ними ефективно працювати. Опанування педагогами таких навичок – це одна з моїх цілей на посаді заступника Міністра з питань цифрової трансформації», – наголосив Артур Селецький під час свого виступу на онлайн-конференції. 

Він визначив першочерговими наступні напрями:

 – забезпечення доступу до якісного освітнього контенту здобувачів освіти;

 – створення бази електронних навчальних матеріалів із доступом 24/7;

– зменшення бюрократичного навантаження на науково-педагогічних та педагогічних працівників;

–  тотальне переведення документообігу з паперового формату в цифровий.

        Вступив в дію Закон України «Про фахову передвищу освіту», який визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти. Директор коледжу Роман Миколайович Гаврилюк, заступник директора Віра Юріївна Фижделюк спрямовують педагогічний колектив на необхідність забезпечення високого науково-теоретичного та методичного рівнів викладання під час дистанційної освіти.

      Особлива увага приділяється плануванню дистанційного навчання, коригуванню навчальних планів, вибору інструментів, які використовуватиме викладач, контролю та оцінюванню. Варто зазначити, що саме тепер викладачі коледжу максимально впроваджують інформаційні технології в навчальний процес.   Педагоги  коледжу виконують великий обсяг роботи, щоб дотримуючись норм законодавства, виконати навчальні програми.

   Пріоритетною в коледжі є практична підготовка. Забезпечити належну якість освіти з використанням технологій дистанційного навчання – складно. Викладачі фахових дисциплін удосконалюють навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання. В практиці-відеофільми до практичних занять, майстер -класи. Ми хочемо донести до всіх, що прикладний характер підготовки фахівця в коледжі виокремлює цей освітянський рівень. Наші випускники (зі слів роботодавців) швидко адаптуються до першого робочого місця, креативно та оперативно реагують на виклики виробництва.

   Проблематика викладання та вивчення історії має особливе значення. Викладач історії – це вчений, який опрацьовує досягнення історичної науки, має демократичний світогляд, громадянську культуру, гуманістичний. Саме він допомагає молоді формувати оптимізм на майбутнє.