«My Art & My Soul»

«My Art & My Soul»

       Розвиток креативності та супутня з нею оригінальність, інноваційність, уміння генерувати ідеї притаманні мистецькому циклу предметів у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. А спецкурс для бакалаврів «Іноземна мова за професійним спрямуванням» («Образотворче мистецтво») органічно інтегрується з предметами «Живопис» та «Рисунок».
     Однією з компетентностей, якою здобувачі вищої освіти рівня «Бакалавр» повинні володіти згідно з вимогами освітньо-професійної програми, є вміння спілкуватись другою мовою, аргументувати свої позиції відносно актуальних тем в академічному та професійному житті.
      А здатність до постійного самовдосконалення, самореалізації та розвитку творчого потенціалу у професійній сфері – є кінцевою метою здобуття мистецької освіти.
      Важливу роль у вивченні англійської мови відіграє самостійна позааудиторна робота студентів, яка полягає у вивченні та самостійному опрацюванні окремих питань, творчому сприйнятті та осмисленні навчального матеріалу з використанням навичок застосування інформаційних- комунікативних технологій та знання іноземної мови.
     Залучення міжпредметної інтеграції у процес навчання розвиває у студентів мотивацію до пошуку та засвоєнню нових знань, набуття нових умінь і навичок у професійній сфері.
    Пошукова діяльність пожвавлює мислення, підвищує інтерес до предметів та в цілому допомагає студентам усвідомити важливість вивчення професійно-спрямованих предметів – малюнку, живопису та іноземної мови для спеціальних цілей.
     Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» взяли участь в інтегрованому творчому проєкті з іноземної мови за професійним спрямуванням «My Art & My Soul». У рамках проєкту студентам було запропоновано написати есе, в яких вони висловили своє ставлення до мистецтва, уподобання та своє бачення його ролі у житті людини. Адже, насправді мистецтво творить душа, а не руки.
     Яскравим доповненням стала галерея власних робіт студентів з рисунка та живопису. У проєкті взяли участь студенти-бакалаври: Федюк Ольга, Ткач Богдана, Прокоп’юк Любов, Герман Марія, Прокоп’юк Ярослава, Остяк Вероніка.

 

О.Г. Гулей – викладач іноземної мов

                                                                       за професійним спрямуванням