Корисні поради для митців: аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва

«Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва»

         Одним із першочергових завдань фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва є пробудження потреби до творчості та розвиток самої здатності творити. Це може бути тільки за обставин, які передбачають можливість вільної ініціативи, самостійності, по-справжньому творчої діяльності, націленої на створення нового та оригінального на противагу повтору, копіюванню. Необхідність такої творчості виникає лише тоді, коли ціннісними основами для студентів стає любов до народного мистецтва, його коріння, його історії.

Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш» (В. Й. Ключевський )
Зіновія Василівна Сірецька
викладач професійної майстерності

Галерея студентських робіт