ІІІ курс. Композиція та проектування. ХОД

Павук Р.Б.

«Композиція та проектування» 3 курс ХОД

Методичні рекомендації до теми: «Проектування оправи для альбому».

 Основні етапи проектування :

1) Збір інформації та її аналіз. Роботу над композицією будь-якого твору потрібно розпочати із ознайомлення з завданням та збору інформації по виробу, який потрібно розробити. На цьому етапі дуже важливо зібрати і проаналізувати всю інформацію, яка стосується цього типу виробів. Робота починається із усвідомлення теми та задач.

Завдання проектувальника: за відведений час зібрати максимальну кількість інформації про даний виріб, про характеристику його зовнішнього вигляду, внутрішню будову, кращі зразки виробів. Джерелами можуть бути публікації пресі, різноманітні каталоги  виставок, матеріали музеїв та архівів, фахова література, інтернет – ресурси.

Вся зібрана інформація систематизується. Прототипи ретельно та критично оцінюються з точки зору сучасних вимог і всіх особливостей художнього вирішення. Слід уважно ознайомитись з аналогами, зробити аналіз позитивних і негативних якостей, які можуть слугувати основою майбутнього проекту виробу.

Вивчаючи прототипи чи аналоги, потрібно вести записи, конспекти, в яких знаходяться всі дані про виріб. Чим більше зібрано інформації, зроблено замальовок і схем, чим краще осмислені і обдумані технологічні якості виробу, тим легше працювати над пошуком власного варіанту, тим оригінальнішим буде рішення і повніша відповідь на поставлене завдання.

2) Ескізування. Ескіз – це попередньо-пошуковий начерк майбутнього виробу. Робота над ескізами – творчий процес.

Ескіз вирішує найважливіші питання без яких не може обійтися жодна композиція:

– ідею виробу;

– сюжетний задум, який необхідно вирішити просто і зрозуміло;

– виразність  образів художніми засобами.

Ідейний зміст виробу завжди залишається головним, який керує і підпорядковує собі другорядне.

Композицією вирішується найважливіше завдання – створення художнього образу виробу.

Завдання які вирішуються в ескізах:

– визначається формат та розмір майбутньої роботи (залежно від призначення);

– розміщується загальна маса всієї групи предметів на задуманому форматі паперу, з урахуванням гармонійної рівноваги предметів та полів аркуша;

– розробляються варіанти з’єднань деталей та конструкція рухомих і нерухомих вузлів (відкривання та фіксування кришки оправи).

– розробляються варіанти декору та його розміщення на площинах виробу.

– визначається кольорова гама, колорит майбутнього твору (декорування в техніці «інкрустація»).

Розробка ескізів починається з визначення різних варіантів композиційних рішень заданої теми шляхом виконання численних ескізів невеликого розміру.

На першому етапі роботи над ескізами потрібно починати композиційний пошук з виявлення системної побудови, не захоплюючись окремими  деталями.

Уже на першому етапі ескізування необхідно пам’ятати про важливість взаємозв’язку, підпорядкованості та стильової єдності.

Важливим етапом ескізного виконання є виконання ескізів у кольорі. Розробляючи різні варіанти ескізних пропозицій, започатковуються різні можливості, шляхи вирішення даної теми.

На наступному етапі необхідно знайти кращий, оптимальний варіант вирішення теми. Це важливий етап композиційного вирішення теми. Від того, наскільки правильно буде вибраний варіант залежить кінцевий результат проектування.

Дуже важливо вміти зробити порівняльний аналіз композиційних пошуків, виявити головне та другорядне, визначити позитивні та негативні якості виконаних ескізів та визначити кращий варіант вирішення теми.

Важливим етапом ескізного виконання є виконання ескізів у кольорі. Розробляючи різні варіанти ескізних пропозицій, започатковуються різні можливості, шляхи вирішення даної теми.

Ескіз дає орієнтовну уяву про майбутню закінчену роботу. Перед виконанням проекту виконується остаточний (чистовий) варіант ескізу в якому  остаточно опрацьовується форма виробу в поєднанні із декором. У ньому узагальнюються всі підготовчі матеріали: етюди, замальовки, попередні робочі ескізи. По завершенні ескізування, згідно затвердженого ескізу виконується чистовий проект.

3) Проектування.

Під час виконання чистового проекту важливо добре закомпонувати, тобто розмістити графічну частину проекту на планшеті (підібрати масштабність та співрозмірність зображення на площині планшета).    Зображення на проектах може виконуватись, як в чорно-білій, так і в кольоровій графіці. Виконуючи чистовий проект, потрібно пам’ятати, що основне його завдання – наочність. І тому, завжди важливо вибрати правильний метод передачі зображення, яке проектується. Виконуючи проект оправи для альбому рекомендованим є кольорове рішення методом «лесування».