ІІ курс. Живопис

Живопис. Курс: IІ ХОМ-ОМК

Тема заняття: Техніки виконання акварельного живопису.

Тип заняття: вдосконалення навичок та умінь.

Мета заняття: набуття студентами досвіду роботи різними техніками. Сукупності навичок, способів, прийомів із допомогою яких виконують художні твори. Раціонального і планомірного використання художніх матеріалів у створенні аквареллю зображення предметів натюрморту; розвивати знання, уміння і навички засобами кольору; виховувати художній смак, охайність, любові до мистецтва.

Література: 1.Зразки аналогічних робіт. 2.Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. Краткое руководство. М., «Просвещение». 3.Жердзицкий В.Е. Живопись. Техника и технология. – Харьков: Колорит, 2006. 4.Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986. 5.Кальнинг А.К. Акварельная живопись. – М.: Искусство, 1968. 6.Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К.: Вища школа, 2002.

Питання для повторення:

 1. Які види письма ви знаєте?
 2. Чим характерний живописний метод лесування?
 3. Чим відрізняється метод a la prima?
 4. Як впливає основа зображувальної площини на сприйняття кольору?
 5. Які кольори називаються основними?
 6. Які кольори називаються спектральними?
 7. Які ви знаєте прийоми акварельного письма?
 8. Які можливості акварельного письма методом лесування?
 9. Які особливості живопису аквареллю по мокрому?
 10. Які особливості живопису по сухому?
 11. В чому полягають особливості методу живопису?

Віра Іллівна Андрич