ІІ курс. Математика

Засоби зворотнього звязку: Google classroom, You Tube  https://grinukgm.wixsite.com/vkpm

Завдання для контролю

Варіант 1
1. Осьовий переріз циліндра — квадрат, периметр якого дорівнює 16 см. Знайдіть площу основи. (3 бали)
2. Радіус основи циліндра R, висота 2R . Знайдіть кут нахилу діа¬гоналі осьового перерізу до площини основи. (3 бали)
3. Площина, паралельна осі циліндра, відтинає від кола основи дугу в 60°. Твірна циліндра дорівнює 10 см, а відстань від осі до січ¬ної площини дорівнює 2 см. Знайдіть площу перерізу. (6 балів)

Варіант 2
1. Осьовий переріз циліндра — квадрат, площа якого дорівнює 100 см2. Знайдіть площу основи циліндра. (3 бали)
2. Радіус основи циліндра R діагональ осьового перерізу 4R. Знайдіть кут між твірною та діагоналлю перерізу. (3 бали)
3. Дві точки, які лежать на колах різних основ циліндра, з’єднані від-різком. Знайдіть його довжину, якщо радіус і висота циліндра відповідно дорівнюють 10 і 17 см, а відстань від осі циліндра до відріз¬ка — 4 см.
(6 балів)

 

ТЕМИ з математики для 2ХОМ/ХК/ДС/ОМК, ЯКІ ПОТРІБНО САМОСТІЙНО ОПРАЦЮВАТИ:

1.Тіла обертання. Циліндр, конус, куля, сфера

2.Вписані і описані призма і піраміда

3.Поверхня циліндра і конуса, зрізаного конуса.

4.Об’єм циліндра, конуса ,кулі. Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь та об’ємів тіл обертання Геометрія 11 клас Мерзляк 2019

(перевірити себе, розв’язавши завдання в кінці параграфа).

Завдання для самостійної у варіантах вишлю згодом.

ЦЕ ПОСИЛАННЯ ДО ТЕМ, ЯКІ В ПРОГРАМІ.

1.Куля і сфера. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=dCBBT8C72_Y&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=35

2.Вписані й описані многогранники
https://www.youtube.com/watch?v=wVc1DhiwCkM&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=36

Комбінація призми та циліндра. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=t3m4yNf_S3E&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=37

Комбінація сфери і циліндра. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=TmalK1fVVww&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=38

Комбінація сфери та конуса. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=HlRg8mABfL8&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=39

Комбінація піраміди та конуса; Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=_-KyGldG7WM&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=40

Поняття об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=tqxAQKJ2-Zw&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=4

Принцип Кавальєрі. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=1y4dfdgBkw0&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=42

Площа сфери. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=vtAzhed_isY&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=43

Знаходження об’ємів многогранників. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=qkCCrc71oUE&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=44

Об’єм кулі та її частини. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=tkPcpe2ox9o&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=45

Об’єм конуса. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=itdIZU5rUgk&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=46

Об’єм піраміди. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=RhpDt6O8r9I&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=47

Обчислення об’ємів тіл за допомогою інтеграла. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=NUEHtsF30OY&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=48

Об’єм циліндра. Геометрія 11 клас
https://www.youtube.com/watch?v=D8NzrACUQVM&list=PLYeu7IyFVZj9ZnpvWawozCSnp20Vq2n5v&index=49

Галина Миколаївна Гринюк