GOOD JOB, MY DEAR STUDENTS !

GOOD JOB, MY DEAR STUDENTS !

О.Г.  Гулей – викладач іноземної мови

                                                                    за  професійним    спрямуванням

        Завершують навчання у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».
         Серед інших фахових дисциплін предмет «Іноземна мова» – є також професійно-спрямованим.Завданнями його вивчення є розвиток іншомовної компетенції студентів у професійній сфері, а саме: опановування професійною лексикою, навичками комунікативного професійного спілкування, формування власної точки зору на професійну тематику.
         За роки навчання у коледжі студенти отримали фундаментальні основи знань з дизайну навколишнього середовища, інтер’єру та одягу та поглиблювали свої знання з іноземної мови.
         В наш час професія дизайнера є надзвичайно багатогранною, актуальною та потрібною. А сучасний дизайнер – це людина, котра спроможна переосмислювати існуючий матеріал з фаху та створювати щось нове, своє власне. Це є неможливим без постійного здобуття нової інформації з різних джерел, зокрема, англомовних. Знання історії розвитку дизайну, походження його різних стилів та вивчення аналогів, шляхом опрацювання фахових видань та інтернет-ресурсів іноземною мовою, розвивають творчий потенціал майбутніх дизайнерів та сприяють виникненню власних дизайнерських ідей та способів їх реалізації.
         Студенти-дизайнери 4 курсу успішно склали іспит з іноземної мови за професійним спрямуванням та продемонстрували не тільки навички усного і писемного мовлення іноземною мовою і попередньо набуті фахові знання, але і свою креативність.
         Формат проведення іспиту передбачав підсумкову студентську конференцію за спеціалізаціями «Дизайн середовища» та «Дизайн одягу». Тематика презентацій охоплювала різноманітні аспекти дизайну.