Декоративний розпис

Декоративний розпис

         Завданням навчання  студентів в сучасних умовах є не лише якісне оволодіння знаннями, вміннями і навичками з обраної спеціальності, але і підготовка їх  до самоосвіти, розвиток  мотивації до навчання і формування пізнавальних потреб. Активні методи навчання дозволяють досягти поставлених завдань і сприяють особистісному і професійному зростанню.

         Згідно з вимогами освітньо-професійної програми з іноземної мови здобувачі вищої освіти повинні оволодіти такою  компетенцією, як  здатність спілкуватися другою мовою , реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, бесід, що пов’язані з навчанням та професією та аргументувати свої позиції відносно актуальних тем в академічному та професійному житті. Ще однією важливою компетенцією є здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміти шукати, опрацьовувати , аналізувати та накопичувати інформацію для подальшого використання на презентаціях, конференціях, а також у подальшій науковій роботі. А також  вміти виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування  .

          Студенти 201 групи , освітньо-кваліфікаційного  рівня “Бакалавр”, працювали над поглибленим вивченням  теми “Декоративний розпис “, який здавна є одним із традиційних видів  мистецтва, поширених в Україні.

             На заняттях студенти знайомились  з особливостями творчості  відомих майстрів українського декоративного розпису Тетяни  Пати, Марфи Тимченко, Федора Панка, Марії Приймаченко та Катерини Білокур та продовжили   глибше досліджували  види декоративного розпису:   настінний розпис (wall painting ), сучасні мурали ( murals ), вуличне мистецтво – графіті (graffiti ),  древнє мистецтво розпису по тканині – батик (unbatic ),  розпис по склі (vitrage

             Індивідуальна   діяльність  дала  можливість студентам – бакалаврам  здійснювати творчу роботу в рамках заданої теми, самостійно знаходити потрібну інформацію, в тому числі й лінгвістичну. Вони  відчули індивідуальну  та колективну відповідальність  за  результат . Адже вивчення іноземної мови  не обмежується накопиченням студентами  певних знань, умінь  та навичок, а пов’язане  з практичними  діями  студентів, впливаючи на їх емоційну сферу, завдяки чому посилюється мотивація студентів при  вивченні  іноземної мови.