Анкета для студентів щодо якості освітніх послуг

Анкета для студентів щодо якості освітніх послуг й рівня викладання

      📍   Адміністрація навчального закладу намагається тримати на постійному контролі питання якості освітнього середовища, з’ясувати сильні й слабкі сторони якості освітнього процесу та ідентифікувати потенційні ризики.
            Тому, пропонує кожному студенту визначити ступінь відповідності змісту та рівня підготовки здобувачів освітнього закладу власним очікуванням і потребам, відповівши на ряд питань.