Моделі змішаного навчання

Моделі змішаного навчання: особливості, поради, успішні приклади – тема засідання педагогічної ради

   Відповідно до плану роботи на 2021-22 н. рік в коледжі відбулася педагогічна рада «Моделі змішаного навчання: особливості, поради, успішні приклади». Досвідом роботи ділилися викладачі-методисти:
Запорожець Г.М., Кузик В.В.,
Сірецька З.В., Андрич .В.І..
   Проблема організації змішаного навчання (blended learning), що передбачає поєднання самостійної та аудиторної роботи учасників освітнього процесу, сьогодні набула особливої актуальності в закладах вищої освіти. В умовах коронавірусної пандемії саме змішане навчання забезпечує доступність освітніх послуг: кожен студент має можливість навчатися за власною траєкторією в довільному режимі; використання матеріалів
електронних навчальних курсів дозволяє йому оперативно отримувати необхідну інформацію, виконувати лабораторні і практичні роботи, повторювати й узагальнювати вивчений матеріал, консультуватися з викладачами в режимі онлайн чи за допомогою електронної пошти. Загалом впровадження змішаного навчання дає ряд суттєвих переваг: частину навчання можна вивести в онлайн середовище, вивільнивши авдиторний час для відпрацювання практичних навичок, які вимагають фізичної присутності студента та викладача.
   У Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка є досвід роботи саме за технологією змішаного навчання. Викладачі і студенти ефективно використовують різноманітні платформи, сервіси та інструменти:
 Google Classroom (веб-сервіс розроблений для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом);
 YouTube (репозитарій освітніх відео та навчальних каналів);
 Hangouts Meet (програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями та відеоконференцій від компанії Google);
 Zoom (хмарна платформа для відео- та аудіоконференцій і вебінарів);
 Google Forms (сервіс хмарних технологій для формування системи тест-контролю навчальної діяльності учнів);
 Skype (програма для відео та голосового зв’язку) тощо.
Сутність та особливості змішаного навчання розкрито на основі джерела
zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
Завідувач НМК О.І Круглюк