І курс. Композиція і проектування. ДС

Композиція і проектування І-ДС

Завдання: Створення фронтальної композиції на основі простих геометричних фігур

Засоби виразності: Ажурність, пластика, текстура, фактура

Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками. Співрозмірність форм частин композиції повинна бути у такому співвідношенні, яке створює правильний масштаб для зорового сприймання кожної з них. Цілісність форми можна досягти відбором таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприймається як єдиний закономірний організм. Цілісність передбачає також єдність структури й тектоніки. У художньому конструюванні існують три види композиції: фронтальна, об’ємна, глибинно-просторова.

Фронтальна композиція – це композиція, що розташована в одній площині.

Об’ємна – це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін.

Глибинно-просторова – це композиція, що виконується з передаванням глибини простору.

Практичне завдання: Закінчити розпочаті в аудиторії роботи, відображаючи статику-динаміку, симетрію-асиметрію.

Література: 1.Основы композиции, М., 2008. Голубева О.Л. 2.Декоративная композиция, РнД., 2010 Даглдиян К.Т. 3.Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 4. Композиция, Феникс, 2005 Паранюшкин Р. В. 5. Композиция, М.,1996 Кильпе М. В. 6. Основи композиції та тримірного формоутворення, Харківська держ. Академія дизайну і мистецтв, Х., ХДАДМ, 2003.Костенко Т. В.

Роман Миколайович Гаврилюк