Виїзне засідання обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов

Виїзне засідання обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов

       На базі Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 24 листопада 2023 року було проведено виїзне засідання обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов закладів фахової передвищої освіти у Чернівецькій області. Тема засідання: «Основні стратегії та напрямки роботи викладачів іноземної мови у 2023/2024 навчальному році у закладах фахової передвищої освіти».
       Наш навчальний заклад відвідали викладачі іноземних мов з 12 коледжів області. Заступник директора Віра Юріївна Фижделюк разом з викладачами іноземних мов зустріли учасників методоб»єднання у музеї дипломних робіт випускників нашого коледжу. Ярослава Богдан, завідувачка музею, розповіла про виставкову діяльність та познайомила гостей коледжу з експозицією. Всі викладачі були вражені роботами наших студентів і високим рівнем виконання та звернули увагу на багатогранність, різноманітність, оригінальність творчих робіт.
     Засідання проводилось у актовій залі коледжу, де заступник директора Віра Фижделюк привітала учасників засідання, побажала плідної праці і звернула увагу на важливість вивчення іноземних мов. Вона підкреслила, що в умовах сьогодення знання іноземних мов є не тільки запорукою успішної кар’єри, а й показником освіченості людини, можливістю спілкуватися з іноземцями та знаходити друзів з усіх куточків світу. Крім того, людина також пізнає звичаї та традиції країни, мову якої вивчає, знайомиться з її історією та культурою.
      З великим інтересом подивились наші гості відео про коледж, а саме, про спеціальності, яких готує навчальний заклад. Представлення коледжу завершилось показом моделей студії «Folk Art” під керівництвом викладача Зіновії Сірецької.
      Під час засідання з доповіддю виступила голова ОМО викладачів іноземних мов Наталія ДОБРОВОЛЬСЬКА, яка окреслила стратегії та напрямки роботи викладачів іноземних мов у навчальному році і , зокрема, приділила велику увагу питанню самостійної роботи студентів, що є важливим компонентом навчального процесу сьогодення. Власним педагогічним досвідом поділилася Ліра АГЕЄВА, викладач англійської мови Комунального закладу «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича». Викладачка розповіла про форми роботи на заняттях з метою стимулювання творчого самовираження студентів як засобу створення ситуації успіху.
       З питання формування мотивації у студентів, що є дуже важливим моментом у період воєнного стану, виступила Олена ЛІСОВЕНКО, викладач англійської мови Чернівецького політехнічного фахового коледжу.
      Про сучасні пріоритети освітньо -виховного процесу в контексті національно-патріотичного виховання студентів виступила Марія Козубовська. Як керівник Артклубу EchoChamber Марія Петрівна представила також на обговорення план роботи Артклубу на 2023/2024 навчальний рік. Викладачам запропоновано проєкт «Шевченко мовами світу» до 210 річниці з дня народження Великого Кобзаря та створення Віртуальної книги пам’яті полеглих героїв, випускників навчальних закладів.
      Наталія ДОБРОВОЛЬСЬКА ознайомила з планом роботи на навчальний рік, зокрема, були обговорені і вирішені питання щодо проведення олімпіади з англійської мови, яка відбудеться у березні 2024 року.
      Про значення англійської мови та непересічну роль викладача на сучасному етапі навчального процесу висловився голова циклової комісії Кузик Василь Васильович.
Завершилось засідання відвідуванням музею старожитностей та етнографії Буковинської Гуцульщини.
 
Марія Козубовська, викладач коледжу

Педагогічний оскар – 2023

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР -2023

       Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР»  проводиться щороку відповідно  до Меморандуму  про  співпрацю Національної  академії  педагогічних  наук  України  та Державної  установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

       Основна мета проведення конкурсу – вивчення та поширення інноваційних педагогічних  практик, сприяння  професійному  розвитку,  самореалізації педагогів, створення  необхідних  умов  для  розвитку творчого  потенціалу педагогічних  колективів  закладів  фахової  передвищої  освіти, удосконалення управління освітнім процесом та підвищення якості підготовки фахівців.

        Конкурс  проходив  у  два тури:  відбірковий – у  закладі  освіти  та фінальний–у Державній  установі  «Науково-методичний  центр  вищої  та фахової передвищої освіти».

        На фінальний  тур конкурсу до 12-ти  номінацій було  представлено 973 конкурсні роботи із 133 закладів  фахової  передвищої  освіти.

      Кількість представлених конкурсних робіт згідно з номінаціями така:

 • Організація  освітнього  процесу  у  закладі  фахової  передвищої  освіти  в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України– 12 конкурсних робіт.
 • Менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти у  забезпеченні  підготовки  конкурентоспроможного  фахівця – 33 конкурсні роботи.
 • Інноваційні моделі відкритої освіти. Цифровізація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти – 18 конкурсних робіт.
 • Педагогічна майстерність викладача закладу фахової передвищої освіти– 17 конкурсних робіт.
 • Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у закладі фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів – 69 конкурсних робіт.
 • Сучасні освітні технології у закладі фахової передвищої освіти – 72 конкурсні роботи.
 • Освітній вебсайт викладача – 25 конкурсних робіт.
 • Інтерактивний навчально-методичний посібник з дисципліни – 75 конкурсних робіт.
 • Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни – 40 конкурсних робіт.
 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни – 27 конкурсних робіт.
 • Інноваційні  підходи  до  організації  практичної  підготовки  здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти – 415 конкурсних робіт.
 • Досвід візуалізації навчального матеріалу – 170 конкурсних робіт.

Викладачі Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка представили конкурсні роботи та оцінені високими балам в номінаціях:

  Педагогічна діяльність викладача закладу фахової передвищої освіти

Організація фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи в закладі фахової перед вищої освіти. Євген Калинчук.

   Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти

Числівники – це камінь спотикання на ЗНО чи цікава частина мови? (на допомогу студентам у підготовці до складання ЗНО з української мови). Василь Гора.

Щиро вітаємо колег!

Долучаємось до вивчення та популяризації вашого досвіду. Запрошуємо педагогічних працівників планувати участь у Всеукраїнському конкурсі “Педагогічний ОСКАР – 2024”

 

           Завідувачка НМК                                                                      Олена Круглюк

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

       Серед основних питань які розглядалися:

1.Розвиток пізнавальної самостійності та креативних компетентностей студентів через пошуково-дослідницьку роботу при вивченні фахових дисциплін.

2.Особистісно-орієнтований підхід як умова для саморозвитку випускника коледжу.

  Досвідом роботи ділилися викладачі – методисти: Віра Фижделюк,  Володимир Запорожець, Галина Запорожець, Галина Воробйова, Олександр Марковський, Олена Круглюк.

Прийнято важливі рішення з питань навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

Завідувач НМК                          Олена Круглюк

 

Змішана форма навчання

РЕКОМЕНДАЦІЇ  МОН

щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Передумови, або навіщо? Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами освіти України. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до вищої освіти, як:

 • доступність та інклюзивність;
 • гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей тощо;
 • індивідуальна траєкторія навчання здобувача;
 • впровадження дуальної освіти.

Вирішення цих питань неможливе без широкомасштабного впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти та в кожній дисципліні, зокрема ролі аудиторних занять та ефективності їхнього проведення. Зміни мають відбутися. Це не тимчасове рішення, а можливість вдосконалення, переходу на новий якісний рівень.

Під змішаним навчанням розуміємо заняття, під час яких поєднують:

1) заняття з викладачем /лекція (очне навчання);

 2) самостійну підготовку студентів (самонавчання);

3) використання під час занять комп’ютерів для роботи з матеріалами відповідних розділів дисципліни в електронному вигляді (електронне навчання);

 4) проходження  тестів з метою перевірки і оцінювання засвоєних знань (електронне навчання).

Світова практика у викладання і всебічні вивчення говорять про те, що застосування лише однієї форми подання матеріалу (дистанційне навчання або лекція) неефективне. Майбутнє у підготовки висококваліфікованих фахівців має базуватися на активному використанні змішаного навчання. Процес розробки програм змішаного навчання дозволить викладачеві враховувати групові та індивідуальні потреби студентів (відведеного на тему кількості часу, рівень підготовки, стилі навчання тощо) і обрати найбільш оптимальний засіб і метод навчання для конкретної  групи. Використання електронної форми навчання і тестування під час очних занять з дисципліни а саме методика змішаного навчання, дає цілу низку відчутних переваг для викладачів. Проглянемо тільки декілька з них.

Переваги змішаного навчання для викладачів:

 • З’являється можливість внести різноманітність під час вибору форм організації навчання. Окрім лекцій з’являється можливість вибрати самостійне вивчення матеріалу в ЗН, спільне проходження курсу в ЗН з викладачем чи в малих групах за ділення групи на пів групи.
 • Підсилюється контроль засвоєного матеріалу. Викладач більш акуратно і пильно відслідковує успіхи студентів, оскільки має можливість за одне заняття перевірити рівень засвоєння матеріалу у більшої кількості студентів. А це стає можливим лише за рахунок виставлення оцінок не тільки за усні відповіді, а і за результати тестів самоперевірки частини (чи всіх) студентів;
 • З’являється можливість більш об’єктивно виставляти підсумкову оцінку за семестр та за курс загалом. Перед екзаменом проводять підсумкове тестування, яке дозволяє перевірити знання студентів за усіма темами дисципліни (перевірка засвоєних знань), що неможливо отримати під час проведення усного екзамену, оскільки на ньому перевіряються знання лише частини курсу (за білетами). Оцінки за тестування в ЗДН абсолютно об’єктивні, а оцінки за екзамен певною мірою суб’єктивні. Під час виставлення оцінки за проходження курсу з’являється можливість врахування оцінки за підсумкове тестування і усні відповіді на екзамені. У майбутньому, коли підсумковий тест буде допрацьований, усний екзамен можливо замінити на підсумкове тестування;
 • Звільняється час для активного практичного опрацювання конкретних знань на очних заняттях за рахунок перенесення вивчення більшої кількості матеріалу у формат самостійної роботи у вигляді домашніх завдань. Таким чином, викладач витрачає менше часу на передання інформації і концентрується на практичному аспекті навчання, а саме, детальному вивченні складних виробничих ситуацій.

Переваги змішаного навчання для здобувачів освіти:

 • передбачається гнучкість програми. Студенти отримують можливість пройти вхідне тестування і самостійно вибрати розділ дисципліни, який його зацікавив, для більш глибшого опрацювання, а вже добре засвоєну інформацію опустити. Особливо це актуально для студентів, які проходять курс дисципліни повторно в рамках отримання робітничої професії або після повернення з академічної відпустки;
 • враховуються індивідуальні особливості сприйняття людиною інформації. Одним необхідно детальне самостійне вивчення матеріалу, іншим зручніше отримувати відповіді від викладача. Змішане навчання дозволить задовольнити потреби обох груп і дати їм необхідні знання і вміння;
 • мінімізується вірогідність втрати інформації. Трапляються випадки, коли студенти на деякий час відволікаються від інформації викладача, що призводить до втрати важливої інформації, а електронна форма навчання дозволяє повернутися до пройденого матеріалу, повторити його, вивчити його більш досконально;
 • з’являється можливість отримання зворотного зв’язку від інших студентів, викладача. Різниця від суто дистанційної форми навчання, змішаної форми полягає в тому, що остання дозволяє отримати відповіді і уточнення на актуальні питання, оцінити особисті можливості;
 • з’являється можливість об’єднати навчання з роботою для студентів старших курсів та заочного відділення. Здобувач освіти має можливість отримати відповіді на питання, що виникли в реальній практиці безпосередньо на підприємстві. Для цього рекомендовано надавати доступ студентам до курсу дисципліни в ЗН також і під час його виробничої практики після закінчення теоретичного навчання. У такому випадку підсумковий екзамен після практики він складе більш успішно.

Термін «змішане навчання» (з англійської – blended або hybrid learning) має різні визначення у літературі. Загалом,

 це – поєднання офлайн- та онлайн-нав- чання у різних пропорціях. Сама концепція з’явилася ще в 1990-х як противага онлайн-навчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000-х.

Більшості вчителям довелось швидкими темпами освоювати різні технології для навчання онлайн. Коронавірус діджиталізував освіту швидше, ніж це зробила українська влада. Ми зрозуміли, що ґаджети не завжди зло, і що їх можна використовувати у корисних цілях. Вчителі та учні зрозуміли, як ґаджети можна використовувати у навчанні. Тому, швидше за все, після карантину нас чекає популяризація змішаного навчання.

Під час карантину 27% батьків змінили ставлення до вчителів на позитивне.

Деякі діти зрозуміли, що домашнє навчання їм підходить більше, аніж стаціонарне у школі. Інші ж учні зрозуміли, наскільки їм важливий контакт із живим учителем, однокласниками й більше цінуватимуть своє звичне реальне життя у шкільному кабінеті. Фактично, під час дистанційного навчання учні вчилися вчитися і це неймовірно прекрасна і позитивна тенденція.

Скоріш за все технології змішаного навчання, надовго ввійдуть в освітній процес, як невід’ємна його складова.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchanniabookletspreads-2.pdf

 

Форма зворотнього зв’язку

" Спілкуймось онлайн на принципах гуманізму та людської моралі!!! "
Олена Круглюк
Завідувач навчально-методичного кабінету

Які питання виникають у Вас в ході дистанційного навчання з дисципліни
у період карантину?

Анкета “Дистанційне навчання (для викладачів)”

Анкета спрямована на визначення проблем, пов’язаних із використанням технологій дистанційного навчання, вироблення варіантів вирішення наявних проблемних питань та вдосконалення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
Анкету розроблено із врахуванням принципів анонімності, конфіденційності.