ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇ У 2023-24 Н.Р.

Підсумки атестації у 2023-24 н.р.

Атестація педагогічних працівників Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка  у 2024 році-вивчення компетентнісного розвитку педагога

Стимулом та мотиватором до професійного росту педагога є атестація, яка  обов’язкова згідно із Законом України «Про освіту».

У 2024 році атестовано 15 викладачів коледжу. Голова атестаційної комісії Роман Гаврилюк скерував роботу комісії відповідно до чинних нормативно-правових актів, принципів академічної доброчесності, норм етики, моралі, демократизму та гуманності. Головне – це стимул і мотивація до професійного росту. Динаміка показників професійної діяльності вивчалася за вимогами ефективного планування власної діяльності, підвищення професійного рівня, налагодження співпраці з учасниками освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності, обмін досвідом.

Завідувачка  НМК коледжу                                 Олена КРУГЛЮК

 

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників коледжу у 2022-23 навчальному році
у контексті сьогодення та перспективних змін

    Атестація – справа відповідальна, адже від її повноти та об’єктивності залежить зростання професіоналізму педагогічних працівників. Нагадаю, що метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педпрацівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету і забезпечення ефективності освітнього процесу.

   Сьогодні, 20 вересня, про актуальні та проблемні питання атестації педагогічних працівників коледжу у 2022-23 н. році було розглянуто на інструктивно-методичній нараді за участі викладачів, які атестуватимуться в цьому навчальному році.  МИРУ, ЗДОРОВ’Я, Успіхів Нам усім!!!                              

Завідувач НМК                                                                                                 Олена КРУГЛЮК

Засідання педагогічної ради

Засідання педагогічної ради

23.04.21 відбулося засідання педагогічної ради за порядком денним :

 1.  Зміст науково-методичної роботи та сучасні вимоги до професійних якостей викладачів.
 2. Формування ключових компетентностей студентів спеціальності ХОД, ХОМ, ХК у ході вивчення дисциплін професійного циклу.
 3. Різне.

Відкрите онлайн-заняття з природничих наук

Відкрите онлайн-заняття з природничих наук

5 березня 2021 року відбулося відкрите заняття з предмету «Природничі науки» викладачки Слобідчук Марії Степанівни. Тема заняття «Прокаріотичні організми: археї та бактерії.

Особливості їхньої організації та функціонування» обрана не випадково, адже проблема здоров’я нації, загалом, і молоді, зокрема, сьогодні є дуже
актуальною.

Викладачка продемонструвала глибокі знання матеріалу, його емоційне подання, оптимальну структуру побудови заняття. Впродовж заняття студенти розглядали особливості організації та функціонування бактеріальних клітин, їх роль у природі і житті людини, звертаючи особливу увагу на шляхи поширення та профілактику інфекційних захворювань. Навчальний матеріал був максимально візуалізований за допомогою презентаційних та електронних 3D зображень від платформи «Mozaik». З використанням навчальних платформ «На урок», «Classtime» було урізноманітнено форми та види онлайн навчання. Для закріплення нових знань і умінь студенти розв’язували тестові завдання у вигляді командних ігор  на платформі «Classtime» та використовувалися флеш-картки платформи «На урок». Заняття отримало високу оцінку присутніх на ньому колег та поповнило досвід роботи коледжу з питань організації онлайн навчання.

О.І. Круглюк
Завідувач НМК

Дистанційна освіта

Дистанційна освіта у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка

3 березня 2021 року за планом роботи циклової комісії «Рисунок, живопис і скульптура» викладачем шрифтів та проєктної графіки, креслення та перспективи Андрієм Любомировичем Стручинським проведено відкрите заняття на Online платформі «Google Meet» з дисципліни «Перспектива». Тема – «Лінійна перспектива».

Навчатися дистанційно для творчих спеціальностей дуже складно, адже більшість занять – практичні і відбуваються в обладнаних аудиторіях. Викладач надає консультації, показує на практиці. Творчий процес – це процес безперервних змін, які відбуваються під час роботи. Звичайно, можна опанувати навчальну програму за відеозаняттями, на відстані, але коли поруч досвідчений педагог, який вкаже на помилки і допоможе їх виправити,  це набагато дієвіше!

Перед викладачами коледжу постали нові проблеми: як викладати на відстані, як допомогти студентам здобути якісні  знання. І хоча в епоху Інтернету все можна знайти у Ґуґлі,  кожен викладач має своє розуміння  тієї чи іншої проблеми, можливих шляхів її розв’язання.

Андрій Любомирович переконаний, що сучасний підхід до організації дистанційного навчання дав можливість педагогам не тільки  ознайомитися із новими комп’ютеризованими формами роботи, а й реалізувати їх практично, з метою покращення якості й ефективності навчання. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: і викладачів, і студентів. Організувати його якісно,  з використанням цифрових технологій,  мотивувати майбутніх молодших спеціалістів вирішувати не тільки методичні, а й  технічні проблеми виявилось зовсім не просто, але можливо.

В коледжі є досвід такої роботи, який поповнюється викладачами коледжу.                             

О.І. Круглюк
Завідувач НМК кабінету коледжу

Робота в програмі Pattern Maker (майстер-клас)

Майстер-клас

Робота в програмі Pattern Maker (досвід)

       «Найважливіша умова успішної роботи навчального закладу, – це багате, різностороннє інтелектуальне життя педагогічного колективу, допитливість, інтерес до нового в науці, постійний інтелектуальний ріст, удосконалення» – підкреслював В.О. Сухомлинський.

     Майстер-клас викладача Сірецької Зіновії Василівни на тему: «Застосування інноваційних технологій під час навчального процесу. Робота в програмі Pattern Maker» вчергове демонструє, що інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв’язку з цим виникає нагальна потреба використання комп’ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін, а надто в умовах дистанційного навчання.

    Але як зазначає викладач, застосування таких технологій, спрощують та пришвидшують результат, але ми  при цьому ніяк не маємо права знецінювати традиційні засоби навчання, ручну роботу, а тільки, вводити як навчальний елемент у навчальний процес, який  має доповнювати перелік компетенцій здобувача освіти. 

Навчаємо навчаючись, досвід

Навчаємо навчаючись

Досвід

Дистанційне мистецьке навчання – методичний виклик перед викладачами фахових дисциплін коледжу

   У процесі фахової мистецької підготовки є задіяною не лише складова свідомості талановитої людини, що її можна витончити під час звичних теоретичних (лекції/семінари) занять або самовдосконалення, а й, так би мовити, тілесна складова, що потребує багаточасових індивідуальних тренувань, витончення «фахових рухів».

   Важливо усвідомити: навчання в мистецькому закладі відрізняється від підготовки фахівців у інших галузях, теж гуманітарного спрямування не лише через те, що в них трансляція готового знання та готових проблемних питань не передбачають необхідності індивідуального контакту з кожним із студентів (головне, аби людина почула й забажала осмислити), а через те, що індивідуальний контакт викладача зі студентом у мистецькому закладі потребує конкретної, особистої демонстрації вміння побачити художню форму не так, як людина до цього звикла, а з іншого ракурсу, в іншому освітленні творчого завдання. Ця проблема постала  при дистанційному навчанні: на відстані краще малювати не навчиш. І викладачам коледжу потрібно пристосувати напрацьовані практичні підходи і методики до навчання відповідно до сучасних вимог.

   В такій ситуації педагоги працюють над вдосконаленням та розробкою методик викладання фахових дисциплін, які дозволяють здобувачам отримати належні знання. Такі методики не можуть бути схематичними. А ще при цьому треба враховувати особливості творчої особистості, яка не народжується щодня і через те є унікальним явищем.

 

О.І. Круглюк
Завідувач НМК  

 Планування виховної діяльності у освітньому закладі регулюється основними положеннями Конституції України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указом президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та Стратегією виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки.
   Також своїм наказом № 1/9-385 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ спрямовує організацію виховного процесу закладів освіти у 2020/2021 н. р. на формування в студентської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми.
 Враховуючи вищезазначені документи та з метою провадження ефективного виховного простору, в освітньому закладі створюються всі необхідні умови для формування всебічно розвиненої, гармонійної, духовно-моральної особистості, свідомого громадянина та патріота України.
   Досягнення цієї мети забезпечується системою заходів, що передбачені планом виховної роботи з різних напрямків виховання.
  Основною формою виховання студентської молоді є діяльність кураторів академічних груп та вихователів гуртожитку.

 

          Заступник міністра освіти і науки України Артур СЕЛЕЦЬКИЙ сформулював основні вектори розвитку цифрових технологій в освіті України на Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства», організатор якої – Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

         «Цифрова грамотність – це відсутність страху перед технологіями і обізнаність у тому, як з ними ефективно працювати. Опанування педагогами таких навичок – це одна з моїх цілей на посаді заступника Міністра з питань цифрової трансформації», – наголосив Артур Селецький під час свого виступу на онлайн-конференції. 

Він визначив першочерговими наступні напрями:

 – забезпечення доступу до якісного освітнього контенту здобувачів освіти;

 – створення бази електронних навчальних матеріалів із доступом 24/7;

– зменшення бюрократичного навантаження на науково-педагогічних та педагогічних працівників;

–  тотальне переведення документообігу з паперового формату в цифровий.

        Вступив в дію Закон України «Про фахову передвищу освіту», який визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти. Директор коледжу Роман Миколайович Гаврилюк, заступник директора Віра Юріївна Фижделюк спрямовують педагогічний колектив на необхідність забезпечення високого науково-теоретичного та методичного рівнів викладання під час дистанційної освіти.

      Особлива увага приділяється плануванню дистанційного навчання, коригуванню навчальних планів, вибору інструментів, які використовуватиме викладач, контролю та оцінюванню. Варто зазначити, що саме тепер викладачі коледжу максимально впроваджують інформаційні технології в навчальний процес.   Педагоги  коледжу виконують великий обсяг роботи, щоб дотримуючись норм законодавства, виконати навчальні програми.

   Пріоритетною в коледжі є практична підготовка. Забезпечити належну якість освіти з використанням технологій дистанційного навчання – складно. Викладачі фахових дисциплін удосконалюють навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання. В практиці-відеофільми до практичних занять, майстер -класи. Ми хочемо донести до всіх, що прикладний характер підготовки фахівця в коледжі виокремлює цей освітянський рівень. Наші випускники (зі слів роботодавців) швидко адаптуються до першого робочого місця, креативно та оперативно реагують на виклики виробництва.

   Проблематика викладання та вивчення історії має особливе значення. Викладач історії – це вчений, який опрацьовує досягнення історичної науки, має демократичний світогляд, громадянську культуру, гуманістичний. Саме він допомагає молоді формувати оптимізм на майбутнє.

Атестація педагогічних працівників коледжу 2020

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання
(В.Сухомлинський)

У Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка  8 квітня 2020 року відбулося засідання атестаційної комісії у форматі онлайн.

         Атестаційна комісія,  під керівництвом голови атестаційної комісії директора коледжу Р. М. Гаврилюка, працювала згідно визначених нормативно-правових документів, розглянула характеристики та атестаційні листи педагогічних працівників та постановила:

 1. Боєчко Тетяна Василівна, викладач професійної майстерності, композиції відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 2. Бойчук Романія Романівна, викладач професійної майстерності відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 3. Воронюк Володимир Анатолійович, викладач живопису, композиції, скульптури відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
 4. Генцар Михайло Михайлович, викладач живопису відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 5. Гордейчук Наталія Іванівна, викладач української мови та літератури відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Гордейчук Н.І. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».
 6. Гулей Ольга Григорівна, викладач іноземної мови відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Гулей О.Г. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».
 7. Жебчук Олег Миколайович, викладач композиції, професійної майстерності відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 8. Загул Мирослава Іллівна, викладач основ економічної теорії відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» позачергово.
 9. Задорожний Іван Дмитрович, викладач композиції, професійної майстерності, технології та матеріалознавства відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Задорожного І.Д. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».
 10. Левко Олег Васильович, викладач  професійної майстерності відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 11. Поп’юк Іван Васильович,  викладач     професійної майстерності

відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

 1. Шийчук Інна Олегівна, викладач рисунка, живопису відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
 2. Шутурма Михайло Богданович, викладач рисунка, скульптури відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» позачергово.

Підсумкове засідання атестаційної комісії проводилося у формі конференції в форматі онлайн. Педпрацівниками, що атестуються, організована методична виставка наочних посібників, роздаткового, дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного матеріалу, які сприяють удосконаленню і оптимізації навчально-виховного процесу в коледжі, педагоги презентували власні методичні авторські напрацювання та педагогічні здобутки за міжатестаційний період. Кожен атестуючий педагог підготував своє атестаційне портфоліо, яке відображає рейтинг педагогічної діяльності та основних фахових досягнень.

Щиро вітаємо педагогів із професійними здобутками!

Творчості, нових досягнень. Будемо здорові!

Завідувач НМК
О. І. Круглюк

Професійний розвиток педагогів

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ:
У МОН ПОЯСНИЛИ,
ЯКІ КУРСИ "ЗАРАХУЮТЬ", А ЯКІ НІ

Питання підвищення кваліфікації турбує багатьох педагогів, і це не дивно: із початком впровадження освітньої реформи змінюються підходи та принципи. Чимало вчителів пригадують торішній бум із курсами на платформі «EdEra». Наплив був такий шалений, що система «виснула» від охочих зареєструватися, далі усі педагоги початкових шкіл дружно проходили матеріали, а деякі навіть допомагали іншим, а далі  виявилося, що організація не є суб’єктом освітньої діяльності. Далі розповість kyivone.

Зараз про підвищення кваліфікації каже вже нове керівництво МОН. Безперечно, підвищувати кваліфікацію потрібно, проте виникають логічні запитання.

 • Хто вважається суб’єктом підвищення кваліфікації?
 • Які до них висуваються вимоги, що дають змогу перебувати у законному руслі (ліцензії, дозволи і т.ін)?
 • Чи можна звертатися до будь-кого із них? Як педагогу дізнатися, що пройшовши ті чи інші курси, вони йому «зарахуються»?
 • Як щодо результатів підвищення кваліфікації? Чи вимагають вони особливої процедури затвердження?

Детальні роз’яснення Любомири Мандзій – заступника Міністра освіти і науки України.